Χειμώνανθος, λουλούδια στην καρδιά του χειμώνα

Ο Χειμωνανθός είναι φυλλοβόλος θάμνος πού ανθίζει την περίοδο του χειμώνα μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Βοτανική ταξινόμηση: Chimonanthus praecox, [...]