Συντήρηση εργαλείων του κήπου

Η καλή συντήρηση των εργαλείων του κήπου πριν την αποθήκευσή τους για το χειμώνα δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία, διευκολύνει την έναρξη των ανοιξιάτικων εργασιών του κήπου και βοηθάει στην εξοικονόμηση των χρημάτων που θα απαιτούνταν για την αντικατάσταση των παλιών εργαλείων που χάλασαν.

 

Εργαλεία κήπου

 

Ο μεγαλύτερος εχθρός των περισσότερων εργαλείων είναι η σκουριά και η λείανση που υφίστανται από τη συνεχή τριβή με το έδαφος ή άλλες σκληρές επιφάνειες όπως τα ξύλα ή πέτρες. Έτσι μετά από κάθε χρήση τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται από το χώμα και τα φυτικά υπολείμματα και να σκουπίζονται ώστε να απομακρύνεται κάθε ίχνος υγρασίας. Οι σκληρές βούρτσες με τις άκαμπτες τρίχες είναι ιδανικές για τον καθαρισμό φτυαριών και σκαλιστηριών, ενώ για τις τσουγκράνες και τα φυτευτήρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σκληρό πινέλο. Πολύ σημαντικός παράγοντας στη συντήρηση των εργαλείων κατά το χειμώνα είναι το μέρος που έχει επιλεγεί για την αποθήκευσή τους, το οποίο πρέπει να είναι ένας στεγασμένος χώρος που να μην έχει χώμα και υγρασία.

Πριν από την αποθήκευση των σκαπτικών ή κοπτικών εργαλείων (φτυάρια, σκαλιστήρια, τσάπες, κλαδευτήρια) πρέπει να ακονιστούν ή να αντικατασταθούν οι λεπίδες που έχουν φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Μία λίμα μέτρια και όχι πολύ σκληρή μπορεί να βοηθήσει στο ακόνισμα των εργαλείων. Για αυτή την εργασία είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών. Μετά το ακόνισμα τα μεταλλικά μέρη των εργαλείων λαδώνονται με τη βοήθεια ενός πανιού που αφήνει στην επιφάνειά τους ένα λεπτό στρώμα λαδιού.

 

Εργαλεία κήπου

 

Στη συνέχεια ελέγχονται οι λαβές για τυχών σπασίματα και ρωγμές. Οι λαβές των εργαλείων πρέπει να είναι λείες ώστε να μην τραυματίσουν το χρήστη. Έτσι για τις ξύλινες λαβές που προεξέχουν ακίδες, χρησιμοποιείται γυαλόχαρτο μεσαίας σκληρότητας ώστε να ομαλοποιηθεί η επιφάνεια. Οι ξύλινες λαβές που έχουν σπάσει ή έχουν μεγάλες ρωγμές πρέπει να αντικαθίστανται και σε καμία περίπτωση να μην επιχειρείται συγκόλλησή τους με κοινή κόλλα ή ταινίες. Οι πλαστικές και οι μεταλλικές λαβές είναι προτιμότερο να αντικαθίστανται αν έχουν υποστεί ρωγμές ή σπασίματα.

Τα ξύλινα στηρίγματα και οι πάσσαλοι που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των νεαρών φυτών του κήπου ή του λαχανόκηπου, πριν την αποθήκευσή τους πρέπει να απολυμαίνοναι με ένα ελαφρύ διάλυμα χλωρίνης να στεγνώνονται καλά και να αλείφονται με κάποιο προϊόν που τα προστατεύει από το σάπισμα

 

Εργαλεία κήπου

 

Τα μεγάλα μηχανήματα του κήπου

Όλα τα παραπάνω αφορούν τη συντήρηση των εργαλείων και όχι των μηχανημάτων του κήπου. Τα μεγάλα, ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα, μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπει. Σε καμία περίπτωση τα μηχανήματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται χωρίς να καθαριστούν από φυτικά υπολείμματα, χώματα και άλλα απορρίμματα κήπου, ενώ θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα κινούμενα μέρη τους για τυχών ζημιές ή φθορές και να καλύπτονται από λάδι ή ειδικό σπρέι. Τέλος τα μηχανήματα που έχουν δοχείο λαδιού όπως τα χλοοκοπτικά πρέπει να αποθηκεύονται αφού έχει αφαιρεθεί το λάδι.