Ο περονόσπορος πατάτας και τομάτα είναι η σημαντικότερη ασθένεια της πατάτας, που μπορεί να καταστρέψει μεγάλο μέρος ή και ολόκληρη την καλλιέργεια.

 

Ποια φυτά προσβάλλει (ξενιστές): προσβάλλει κυρίως την πατάτα, αλλά και τομάτα και άλλα σολανώδη.

Ποια μέρη του φυτού προσβάλλει: Στην πατάτα προσβάλλει ολα τα υπέργεια τμήματα του φυτού, φύλλα, βλαστούς και καρπούς, αλλά προσβάλλει και τους κονδύλους (πατάτες).

Παθογόνος μύκητας: Είναι ο ωομύκητας Phytophthora infestans της τάξης Peronosporales. Ο μύκητας διαχειμάζει με το μυκήλιο του στα φυτικά υπολείμματα της καλλιέργειας, στους κονδύλους ή τους σπόρους της τομάτας.

Κλιματικές συνθήκες που ευνοούν την ασθένεια: Ο υγρός καιρός ενισχύει την προσβολή ενώ με ξηρό καιρό οι κηλίδες περιορίζονται.

Τι συμπτώματα προκαλεί ο περονόσπορος στην πατάτα.

Προκαλεί υποκίτρινες και υδατώδεις αρχικά κηλίδες στα φύλλα που εξελίσσονται σε καστανές. Ο υγρός καιρός ευνοεί τον περονόσπορο και τα συμπτώματα επεκτείνονται σε όλη τη φυλλική επιφάνεια που προκαλεί εκτεταμένες νεκρώσεις.

Στους βλαστούς προκαλεί και εκεί επιμήκεις κηλίδες.

Στους κονδύλους σχηματίζονται καστανές κηλίδες και το εσωτερικό τμήμα του κονδύλου παρουσιάζει ξηρή σήψη και σπογγώδη υφή. Η προσβολή συνήθως εξελίσσεται και μετασυλλεκτικά.

Σημεία του μύκητα: Η προσβολή στα φυτά γίνεται με την σπόρια της ατελούς μορφής του μύκητα, τα οποία είναι ζωοσπορίαγγεια τα οποία μεταφέρονται με τον άνεμο και τη βροχή ή του νερό άρδευσης. Η είσοδος στους φυτικούς ιστούς γίνεται απευθείας μέσω διάτρησης ή από τα στομάτια.

 

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του περονόσπορου

  • Καταστροφή των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας
  • Μείωση της υγρασίας όπου αυτό είναι εφικτό για παράδειγμα στα θερμοκήπια.
  • Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών

 

Διαβάστε επίσης: