Ο περονόσπορος πατάτας και τομάτας είναι η σημαντικότερη ασθένεια της πατάτας, που μπορεί να καταστρέψει μεγάλο μέρος ή και ολόκληρη την καλλιέργεια.

 

Ποια φυτά προσβάλλει (ξενιστές): Ο περονόσπορος προσβάλλει κυρίως την πατάτα, αλλά και την τομάτα και άλλα σολανώδη.

Ποια μέρη του φυτού προσβάλλει: Στην πατάτα προσβάλλει όλα τα υπέργεια τμήματα του φυτού, όπως φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Επίσης προσβάλλει και τους κονδύλους (πατάτες).

Παθογόνος μύκητας: Ο περονόσπορος προκαλείται από τον ωομύκητα Phytophthora infestans της τάξης Peronosporales. Ο μύκητας αυτός διαχειμάζει με το μυκήλιο του στα φυτικά υπολείμματα της καλλιέργειας, στους κονδύλους της πατάτας ή τους σπόρους της τομάτας.

Κλιματικές συνθήκες που ευνοούν την ασθένεια: Ο υγρός καιρός ενισχύει την προσβολή ενώ με ξηρό καιρό οι κηλίδες περιορίζονται.

Τι συμπτώματα προκαλεί ο περονόσπορος στην πατάτα.

Αρχικά ο περονόσπορος προκαλεί υποκίτρινες και υδατώδεις κηλίδες στα φύλλα. Στη συνέχεια οι κηλίδες αυτές εξελίσσονται σε καστανές. Ο υγρός καιρός ευνοεί τον περονόσπορο και τα συμπτώματα επεκτείνονται σε όλη τη φυλλική επιφάνεια που προκαλεί εκτεταμένες νεκρώσεις. Επίσης στους βλαστούς προκαλεί επιμήκεις κηλίδες. Τέλος στους κονδύλους σχηματίζονται καστανές κηλίδες και το εσωτερικό τμήμα του κονδύλου παρουσιάζει ξηρή σήψη και σπογγώδη υφή. Η προσβολή συνήθως εξελίσσεται και μετασυλλεκτικά.

Σημεία του μύκητα: Η προσβολή στα φυτά γίνεται με τα σπόρια της ατελούς μορφής του μύκητα. Τα σπόρια αυτά ονομάζονται ζωοσπορίαγγεια και μεταφέρονται με τον άνεμο και τη βροχή ή ακόμα και με το νερό της άρδευσης. Η είσοδος του μύκητα στους φυτικούς ιστούς γίνεται απευθείας μέσω διάτρησης ή από τα στομάτια των φυτών.

 

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του περονόσπορου

Για τον περονόσπορο δεν υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης αλλά μέτρα πρόληψης. Έτσι είναι σημαντικό:

  • Να απομακρύνονται και να καταστρέφονται τα υπολειμμάτα της προηγούμενης καλλιέργειας
  • Η υγρασία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όπου αυτό είναι εφικτό για παράδειγμα στα θερμοκήπια.
  • Να γίνεται χρήση ανθεκτικών στην προσβολή από περονόσπορο ποικιλιών.

Διαβάστε επίσης: