Συμμετοχη της ΠΕΕΓΕΠ στην Ευρωπαική Πράσινη εβδομάδα

 

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, ΠΕΕΓΕΠ, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα για το έτος 2020» που θα πραγματοποιηθεί 20-23 Οκτωβρίου 2020.

Στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, αποφάσισε να συμμετάσχει με μια σειρά βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων, με θέμα τη βιοποικιλότητα, και τίτλο, «Μάθε και Δράσε για την Αστική Βιοποικιλότητα», με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αλλά και την πολιτεία.

Στα εν λόγω βίντεο ερευνητές, πανεπιστημιακοί, επαγγελματίες πρασίνου, πολιτικοί, πολίτες θα αναλύσουν τη σημασία της βιοποικιλότητας βάσει της δικιάς τους εξειδίκευσης-αντικειμένου.

12 μέρες – 12 βίντεο – 15 Ειδικοί και Επιστήμονες μιλούν για τη βιοποικιλότητα

 

 

1. Εισαγωγικό

2. Βιοποικιλότητα και έδαφος

3.Χλωρίδα και βιοποικιλότητα

4.Πανίδα και βιοποικιλότητα

5. Κλιματική αλλαγή και αστική βιοποικιλότητα

6. Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη βιοποικιλότητα

7.Βιοποικιλότητα στην Αθήνα

 

Έχουν αναρτηθεί ήδη τα 7 πρώτα βίντεο.

 

Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)