Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσει αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης. Η διάρκεια του θα είναι διάρκειας 26 ώρες, με αντικείμενο «Απεντομώσεις- Μυοκτονίες- Απολυμάνσεις στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον: από τη Θεωρία στην Πράξη»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 19 – 21 Φεβρουαρίου  2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς “Οικία Δροσίνη” (Οδός Δροσίνη, πλησίον πλατείας Κηφισιάς). Εκπαιδευτές στο σεμινάριο θα είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματίες του κλάδου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα υπόψη αντικείμενα (Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας κα). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις εφαρμογές και στην επαγγελματική κατάρτιση και  ενημέρωση των εκπαιδευομένων.

Τα αντικείμενα του σεμιναρίου σχετίζονται με:

  • την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κα)
  • τη νομοθεσία που διέπει τις απεντομώσεις, τις μυοκτονίες και τις απολυμάνσεις
  • τις πρακτικές εφαρμογές στην αντιμετώπιση ζωικών εχθρών δημόσιας υγείας σε κατοικημένους χώρους, εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, μουσεία, εκκλησίες, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, εστιατόρια, αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, περιαστικούς χώρους κα.
  • τις ειδικές εφαρμογές

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό, σειρά δειγμάτων, καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 250 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικά για Νέους Πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων (με Πτυχίο μετά την 01/01/2013) και για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές γίνεται έκπτωση 20 % (δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την περίπτωση είναι 200 Ευρώ). Η ίδια έκπτωση προσφέρεται επίσης αφενός σε όσους συναδέλφους έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα σεμινάρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφετέρου σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο με περισσότερα από ένα  στελέχη τους.

Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί, μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου 2016, στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 6944 780123 και 210 8675640-881 (Σ.Θωμαιδης),  6977 228069   (Γ. Σιχάνης), 24210 93195 και 6971 854116 (Μ. Σακκά)

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=9992