Γιατί είναι απαραίτητο το κορυφολόγημα;

Με το κορυφολόγημα αφαιρούμε τα φύλλα και ένα πολύ μικρό τμήμα βλαστού της κορυφής, με σκοπό να αναγκάσουμε το φυτό να δημιουργήσει νέα βλάστηση, με την έκπτυξη πλάγιων οφθαλμών. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή ο κορυφαίος οφθαλμός – ο οποίος δίνει την ευθεία ανάπτυξη – είναι πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους πλάγιους οφθαλμούς κι έτσι το φυτό δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη αυτού του οφθαλμού και λιγότερο στους άλλους.

Όταν ο κορυφαίος οφθαλμός νεκρώνεται για κάποιο λόγο ή αφαιρείται, η επίδραση του αυτή παύει να υφίσταται κι ενεργοποιούνται περισσότερο οι πλάγιοι οφθαλμοί. Με αυτό τον τρόπο τα δένδρα και οι θάμνοι αντί να αυξάνουν σε ύψος, αποκτούν πιο πυκνή και πλούσια βλάστηση. Στα ανθοφόρα φυτά έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη περισσότερων ανθέων, ενώ κορυφολογώντας μόνο μερικά κλαδιά πετυχαίνουμε πιο ομαλή και μεγαλύτερη σε διάρκεια άνθηση. Στα λαχανικά η διαδικασία αυτή αυξάνει τον αριθμό των καρπών, αρκεί να γίνει την κατάλληλη περίοδο γιατί αλλιώς έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

κλάδεμα πορτοκαλιάς