Παγετός και κλάδεμα εσπεριδοειδών

Με αφορμή φωτογραφια που μας έστειλε παραγωγός πορτοκαλιών από την Αργολίδα και αφορούσε καταστροφές από παγετό στη δενδροκαλλιέργεια του, αναφέρουμε ορισμένες συμβουλές για το χειρισμό των παγετόπληκτων εσπεριδοειδών κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά την καταστροφή από παγετό.

  • Το κλάδεμα των παγετόπληκτων δένδρων (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά και λοιπά εσπεριδοειδή) δεν γίνεται αμέσως μετά το τέλος του παγέτού.
  • Οι χειρισμοί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αναμονή έως ότου να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη ζημιά που προκάλεσε ο παγετός στα δένδρα και ύστερα το κλάδεμα.
  • Έτσι η καλύτερη περίοδο για κλάδεμα παγετόπληκτων εσπεριδοειδών είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος ενώ αν είναι όψιμος ή ισχυρός ο παγετός μπορεί να  γίνει και το Σεπτέμβριο. Το κλάδεμα γίνεται στα ξερά  τμήματα του δένδρου, πανώ από τις αναβλαστήσεις.
  • Η αφαίρεση των ζιζανίων βοηθάει στην ανάκαμψη των δένδρων από τον παγετό, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση.
  • Το πότισμα βοηθάει την ώρα του παγετού, όταν γίνεται με ψεκασμό και διαρκή ροή, πάνω ή κάτω από την κόμη του δένδρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο άρθρο κλάδεμα των εσπεριδοειδών