Από επίσκεψη των σπουδαστών της Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού, στα θερμοκήπια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια μαθήματος.

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Αφήστε το μήνυμα σας