Από την κατασκευή της λίμνης στις εγκαταστάσης της Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού, στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος.

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Αφήστε το μήνυμα σας