Πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα των σπουδαστών της σχολής, στο μάθημα της Λαχανοκομίας.

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Αφήστε το μήνυμα σας