Στιγμιότυπο από πρακτικό μάθημα στο χώρο της Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Αφήστε το μήνυμα σας