Από εκπαιδευτική εκδρομή των σπουδαστών, στα πλαίσια μαθήματος της Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού.

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Αφήστε το μήνυμα σας