Από επίσκεψη των εκπαιδευόμενων σε θερμοκήπια παραγωγής καλλωπιστικών φυτών, στα πλαίσια μαθήματος.

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Επαγγελματική Σχολή Συγγρού

Αφήστε το μήνυμα σας