Παρουσίαση της εταιρείας Ecoterra

Η ΕCO-TERRA ABEE δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων, διαθέτοντας μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα, καθώς και μια ξεχωριστή εγκατάσταση αποθήκευσης και συσκευασίας στη Ριτσώνα Εύβοιας.

Η ECO-TERRA αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που εφάρμοσαν, σε βιομηχανική κλίμακα, τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία της κομποστοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ως μια ολοκληρωμένη λύση για την αξιοποίηση των οργανικών υποπροϊόντων, κλαδεμάτων και στρωμνών (κοπριά).

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ECO TERRA, απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, τόσο στον τομέα των εισερχομένων πρώτων υλών, στη διαδικασία παραγωγής εδαφοβελτιωτικού, αλλά και στο τομέα των πωλήσεων και της διάθεσής του σε καλλιέργειες, φυτώρια, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και gardencenters σε όλη την Ελλάδα.

 

 

Ecoterra: Παραγωγική Διαδικασία

Μεταποιώντας τις οργανικές πρώτες ύλες, με μια σύγχρονη και αποτελεσματική παραγωγική διαδικασία στα εργοστάσιά της, η ECO-TERRA παράγει και διαθέτει πανελλαδικά μια σειρά ποιοτικών προϊόντων compost και υποστρωμάτων φύτευσης, τα οποία απευθύνονται τόσο στον ερασιτέχνη όσο και στον επαγγελματία κηποτέχνη.

Αρχικά, το μίγμα τοποθετείται σε γραμμές παραγωγής των 700 κυβικών και ξεκινάει η διαδικασία της κομποστοποίησης, κατά την οποία γίνεται η αερόβια αποικοδόμηση των οργανικών πρώτων υλών, χωρίς καμία χημική προσθήκη, σε θερμοκρασίες άνω των 70 oC, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του όποιου μολυσματικού φορτίου και την καταστροφή ανθρωπογενών παθογόνων μικροοργανισμών, φυτοπαθογόνων και σπόρων. Μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης, το υλικό περνάει στη φάση της σταθεροποίησης κατά την οποία οικοδομούνται οι χουμικές ενώσεις.

 

 

Κατόπιν μεταφέρεται σε ειδικό χώρο για την φάση της ωρίμανσης, κατά την οποία διαμορφώνεται ένα τελικό άοσμο προϊόν.Στην τελική φάση, το υλικό κοσκινίζεται προκειμένου να απαλλαγεί από τυχόν ξένες ύλες, να αποκτήσει την τελική του υφή και κοκκομετρία, καθώς και την απαιτούμενη υγρασία, πριν την ενσάκκιση. Διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό – compost, ή αναμιγνύεται με άλλα υλικά, όπως τύρφη, ορυκτά πετρώματα, για την παραγωγή οργανικών υποστρωμάτων φύτευσης και φυτοχωμάτων.

Τα τελικά προϊόντα τυποποιούνται σε αυτοματοποιημένο συσκευ-αστήριο, σε σάκους των 20, 50,70 και 800 λίτρων και αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Η κομποστοποίηση θεωρείται παγκοσμίως ως μία από τις βασικές μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων.

Η επίδραση των εδαφοβελτιωτικών, θεωρείται ευεργετική καθώς αναζωογονούν το έδαφος από τους εξαντλητικούς ρυθμούς των εντατικών καλλιεργειών, της μακροχρόνιας χρήσης χημικών λιπασμάτων και ακατέργαστων ζωικών αποβλήτων.

Τα Εδαφοβελτιωτικά συντελούν στην:

  • Αύξηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους
  • Βελτίωση της υφής και της δομής του εδάφους
  • Αύξηση της συγκράτησης θρεπτικών συστατικών και νερού (λιγότερες απαιτήσεις σε νερό – άρδευση)
  • Αύξηση της αντοχής στη διάβρωση από τον άνεμο και το νερό
  • Αύξηση της ενεργούς μικροχλωρίδας
  • Η Κομποστοποίηση εξασφαλίζει:
  • Τη πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων με την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.
  • Τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των οργανικών αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.
  • Τη βελτίωση των εδαφών φτωχών σε άνθρακα με τη χρήση των προϊόντων λιπασματοποίησης και ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων (Πράσινη Βίβλος για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (sec 2008,2336).

 

 

 

ΣΕΙΡΑ EDEM COMPOST

Ένα άριστο εδαφοβελτιωτικό που προέρχεται από την κομποστοποίηση.

Την απλή δηλαδή διαδικασία κατά την οποία, με βιολογική αποδόμηση των οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων κάτω από ελεγχόμενες από τον άνθρωπο συνθήκες, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι αερόβιοι μικροοργανισμοί, χωρίς καμία χημική προσ-θήκη αξιοποιείται η «πλεονάζουσα» βιομάζα (πρωτογενής οργανική ουσία), μετατρέποντάς τη σε σταθεροποιημένο, οργανικό εδαφοβελτιωτικό (Νόμος 1565/1985 ΦΕΚ 164 Α΄ άρθρο 1 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 6 του Νόμου 2732/1999 ΦΕΚ 154) πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, το κομπόστ, υλικό χρήσιμο για κάθε φυτικό οργανισμό, το οποίο είναι απαλλαγμένο από παθογόνα σπόρους και ζιζάνια.

 

ΣΕΙΡΑ TERRA GROW – Γενικής Χρήσης

Ένα ειδικά μελετημένο οργανικό υπόστρωμα από compost, ξανθιά τύρφη και ελαφρόπετρα, εμπλουτισμένο με ατταπουλγίτη.

Είναι ένα εδαφομείγμα πλούσιο σε οργανική ουσία, με το compost να αποτελεί την φυσική δεξαμενή παροχής των απαραίτητων, για την ανάπτυξη των φυτών, θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, που σε συνδυασμό με τον ατταπουλγίτη επιμηκύνεται ο χρόνος δράσης τους.

Εξασφαλίζει ένα άριστο περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξη της ρίζας, με αποτέλεσμα, ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους, πλούσια ανθοφορία, υγιές και πράσινο φύλλωμα.

 

ΣΕΙΡΑ TERRA GROW – Λαχανόκηπος

Ένα άριστο οργανικό υπόστρωμα από compost, ξανθιά τύρφη σφάγνου και ελαφρόπετρα, εμπλουτισμένο με μικροοργανισμούς ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, ιδανικό για καλλιέργεια λαχανικών (καρποδοτικά και φυλλώδη), αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, τόσο σε γλάστρες και μεγάλα φυτοδοχεία όσο και στο έδαφος.

Είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, με το compost να αποτελεί τη φυσική δεξαμενή παροχής χουμικών και φουλβικών οξέων και των απαραίτητων για την ανάπτυξη των φυτών, θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.

Η προσεγμένη επεξεργασία, η δομή του υποστρώματος, και η ομοιογένειά του, ρυθμίζουν την τέλεια περιεκτι-κότητα αέρα/νερού στο υπόστρωμα, διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη διαβροχή και την άριστη κατακράτηση νερού, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν μία πολύ καλή αποστράγγιση και μία υψηλή και σταθερή ανταλλαγή κατιόντων.