8 βήματα για την οικολογική κηπουρική

Τι είναι η οικολογική κηπουρική; Είναι το πρώτο ερώτημα που μας έρχεται στο νου. Οριοθετώντας τους κανόνες της οικολογικής κηπουρικής στην θεωρία, θα μπορέσουμε να θέσουμε τα βήματα ώστε να πετύχουμε και να εφαρμόσουμε τους κανόνες της οικολογικής κηπουρικής στον αγρό, στον κήπο, ακόμα και στην βεράντα.

Ουσιαστικά, η οικολογική κηπουρική εμπεριέχει όλους αυτούς τους χειρισμούς που μπορούμε να εφαρμόσουμε ώστε να πετύχουμε τη διαχείριση ενός αγρού, κήπου ή χώρου πρασίνου με βιολογικό τρόπο. Χωρίζοντας επιμέρους τις κατηγορίες που θα πρέπει να στοχεύσει κάθε κηπουρός έχουμε τα εξής:

  • Την επιλογή του σωστού φυτικού υλικού
  • Τη διαχείριση του εδάφους
  • Την σωστή άρδευση του χώρου,
  • Τη καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών
  • Την εφαρμογή της ανακύκλωσης στον αγρό ή τον κήπο

 

Ακολουθώντας τις παρακάτω 8 βασικές προϋποθέσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν οικολογικό κήπο, σε έναν μικρό ή μεγαλύτερο χώρο.

 

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε: