Λευκή σκωρίαση σε χρυσάνθεμο

Μυκητολογική ασθένεια

 

Η λευκή σκωρίαση (Chrysanthemum white rust) είναι μία από τις πιο συχνές μυκητολογικές ασθένειες που εμφανίζονται στα χρυσάνθεμα. Η ασθένεια ανακαλύφθηκε πρώτα στην Ιαπωνία το 1895. Η ασθένεια οφείλεται στην προσβολή από το μύκητα Puccinia horiana.

Το χαρακτηριστικό του σύμπτωμα είναι οι κίτρινες κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων (πολλές σε κάθε φύλλο), που εξελίσσονται και στη συνέχεια το κέντρο τους γίνεται νεκρωτικό.

Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται τα σημεία του μύκητα, που είναι λευκοί σωροί (τελειοσωροί). Οι σωροί συνεχώς αυξάνουν σε αριθμό. Στη εξέλιξη της προσβολής οι σωροί αποκτούν καστανό χρώμα. Ο μύκητας σχηματίζει μόνο τελειοσωρούς που όταν βλαστάνουν σχηματίζουν βασίδια με βασιδιοσπόρια.

Ο μύκητας επιβιώνει με τα τελειοσπόρια στα υπολλείματα από τα χρυσάνθεμα που παραμένουν στον κήπο. Η διασπορά των βασιδιοσπορίων του μύκητα γίνεται με τον αέρα.

Η καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας είναι η πρόληψη. Πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή φυτών ώστε αυτά που θα προτιμηθούν να είναι υγιή και καθαρά. Επιπλέον, εάν τα χρυσάνθεμα χαλάσουν θα πρέπει να καταστρέφονται τα φυτικά υπολείμματα και να απομακρύνονται από τον κήπο.