Μέθοδοι συγκαλλιέργειας λαχανικών και κηπευτικών

Υπάρχουν δύο τρόποι συγκαλλιέργειας των λαχανικών και κηπευτικών φυτών, η ταυτόχρονη ή ενδιάμεση καλλιέργεια και η εναλλασσόμενη συγκαλλιέργεια.  Ο πρώτος [...]

Go to Top