Λεξικό όρων για την οικολογία, το περιβάλλον, τη γεωργία, την κηποτεχνία, τη φυτική και ζωική παραγωγή.

Οικοσύστημα

Ως οικοσύστημα ορίζεται ένα λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει βιοτικούς (έμβυους οργανισμούς) και αβιοτικούς παράγοντες (κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες), και οι [...]

2015-07-02T11:40:57+03:00July 2, 2015|ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ|1 Comment
Go to Top