Βιβλία γεωπονικού, κηποτεχνικού και ανθοκομικού ενδιαφέροντος που κυκλοφορούν. Επιπλέον, βιβλία διακόσμησης και ανθοδετικής, βιβλία γάμου-βάπτισης καθώς και βιβλία αγροτικού ενδιαφέροντος για συμβατικές και εναλλακτικές καλλιέργειες καθώς και τρόπους καλλιέργειας.

Go to Top