ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Home/ΓΕΩΠΟΝΙΑ/ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας που προσφέρει η γεωργική τεχνολογία εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αποδόσεις των καλλιεργειών. Ταυτόχρονα προσδοκούν να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τις γεωργικές επιχειρήσεις αλλά και για το περιβάλλον.

Ευφυής Γεωργία: Για ένα σύγχρονο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο

Του Χρήστου Σαλτογιάννη - Γεωπόνος-Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας NEUROPUBLIC A.E. Οι νέοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για μετά το [...]

Go to Top