ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Home/ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Το ημερολόγιο εργασιών για τις εργασίες στον κήπο και στον λαχανόκηπο βοηθάει στην οργάνωση των κηπουρικών εργασιών.

Γνωρίζοντας πότε είναι η κατάλληλη εποχή για σπορά, φύτευσης και μεταφύτευσης λαχανικών και καλλωπιστικών φυτών, διαχειριζόμαστε καλύτερα το χρόνο μας στον κήπο και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Εντάσσοντας σε ημερολόγιο εργασιών του κήπου την κατάλληλη εποχή για κλάδεμα, τη λίπανση των φυτών, τη βελτίωση του εδάφους και άλλες εργασίες και κατασκευές στον κήπο, τότε αυτά γίνονται καλύτερα και γρηγορότερα.

Go to Top