Υπάρχουν βιβλία γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, ελεύθερα για ανάγωση που σίγουρα αξίζει να μελετηθούν τόσο από επιστήμονες γεωτεχνικούς όσο και από όσους ενδιαφέρονται για το πράσινο.

Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων & απειλούμενων φυτών της Ελλάδας

Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων & απειλούμενων φυτών της Ελλάδας

Το δίτομο έργο με τίτλο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, έκδοση 2009, είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, στην οποία συμμετείχαν 89 βοτανικοί επιστήμονες ή και ερασιτέχνες, από τους οποίους οι 74 είναι Έλληνες και 15 αλλοδαποί.

Στους δύο τόμους περιλαμβάνονται 300 είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας, τα οποία διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες απειλής, σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης (IUCN) και προτείνονται μέτρα προστασίας τους. Επιπλέον, οι φωτογραφίες των φυτών που συνοδεύουν τα κείμενα και οι οποίες έχουν ληφθεί στους φυσικούς βιοτόπους τους, εκφράζουν με τον πιο αληθινό τρόπο την αρμονία του φυτικού κόσμου της Ελλάδας και του φυσικού της περιβάλλοντος.

Σκοπός του παρόντος συλλογικού έργου είναι να συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, και ιδιαιτέρως της νεο λαίας μας σε όλα τα στάδια εκπαίδευσής της. Προς αυτόν τον σκοπό το έργο δίνει την ευκαιρία να γίνει γνωστός ο πλούτος, η μοναδικότητα, αλλά και η σημασία της σπάνιας ελληνικής χλωρίδας. Συγχρόνως, όμως, επισημαίνεται η ανάγκη προστασίας των απειλουμένων ειδών με τα προτεινόμενα μέτρα, στα πλαίσια της παγκόσμιας αειφορικής διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Το νέο έργο φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει χρήσιμο σύμβουλο σε όσους ασχολούνται με θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος (Κρατικές Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γραφεία Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Φορείς Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης, Οικολογικές Οργανώσεις κ.λπ.).

Επιτροπή Έκδοσης: Δ. Φοίτος – Θ. Κωνσταντινίδης – Γ. Καμάρη

Μπορείτε να κατεβάσετε τους 2 τόμους του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας σε pdf.

Πηγή: http://www.hbs.gr/el/ – Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ – ΑΥΤΟΦΥΗ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΑΥΤΟΦΥΗ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγγραφείς: ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Το βιβλίο ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ αποτελεί το κύριο σύγγραμμα του αντίστοιχου μαθήματος και απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Δασολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.

Η ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ είναι εφαρμοσμένος κλάδος της Δασολογικής επιστήμης και εξετάζει τα ξυλώδη φυτικά είδη των χερσαίων οικοσυστημάτων. Τα είδη αυτά, δέντρα και θάμνοι, παρουσιάζονται στο βιβλίο από συστηματική και διαχειριστική άποψη.

Τα ξυλώδη είδη παρουσιάζονται σύμφωνα με την πρόσφατη συστηματική ταξινόμηση και επικαιροποιημένη ονοματολογία.

Στο υλικό του βιβλίου περιλαμβάνεται:

  • Η περιγραφή των μορφολογικών χαρακτήρων και διαγνωστικών στοιχείων ταυτοποίησης και αναγνώρισης των ειδών με κείμενο και εικόνες.
  • Η γεωγραφική τους εξάπλωση στην Ελλάδα καθώς και η παγκόσμια κατανομή.
  • Οι βιολογικές τους απαιτήσεις και ο βιότοπος τους.

Το καθεστώς διατήρησης και προστασίας των ειδών, ειδικά σε σχέση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία Natura 2000-“Περί Οικοτόπων”), τους διεθνείς καταλόγους προστατευόμενων ειδών, αλλά και την ελληνική νομοθεσία για την χλωρίδα.

Το σύγγραμμα δομείται σε κεφάλαια που αντιστοιχούν σε γένη σπερματοφύτων. Περιλαμβάνει συνολικά 63 γένη.

Μετά την εισαγωγή περιέχεται ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στην περιγραφή και διάρθρωση της δασικής βλάστησης της Ελλάδας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει σε μεγάλο ποσοστό έγχρωμες εικόνες που απαιτούνται για την αναγνώριση των ειδών καθώς και εικόνες βιοτόπων. Το ποσοστό εικονογράφησης εκτιμάται, κατά προσέγγιση, σε 70% της συνολικής έκτασης του βιβλίου.

Η χρήση του βιβλίου προορίζεται για

  • Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, διδάσκοντες, φοιτητές και σπουδαστές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.
  • Επιστήμονες και επαγγελματίες του βιολογικού και γεωτεχνικού κλάδου, γραφεία περιβαλλοντικών μελετών.
  • Οικοξεναγούς, οικοπεριηγητές, στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, εθελοντές περιβαλλοντικών οργανώσεων, ορειβάτες, ερασιτέχνες βοτανικούς και φυσιοδίφες.

Μπορείτε να το διαβάσετε από εδώ: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/742

Πηγή: http://repository.kallipos.gr/ – Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα