Ανάλογα με την ηλικία του φυτού, την παραγωγικότητα, το είδος και την εποχή το κλάδεμα των δένδρων στον κήπο χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες.

Το κλάδεμα είναι ίσως μια από τις σημαντικότερες αν όχι η σημαντικότερη καλλιεργητική φροντίδα που χρειάζονται τα φυτά και τα δέντρα μας στο κήπο. Με τον όρο κλάδεμα εννοούμε την αποκοπή μερών των φυτών ή των δέντρων με σκοπό την αλλαγή κάποιων φυσιολογικών λειτουργιών, επηρεάζοντας την μεταφορά των φωτοσυνθετικών υλικών.

Το κλάδεμα δεν είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει μόνο μια φορά αλλά στην ουσία είναι σειρά εργασιών που ακολουθεί το φυτό μας από τα πρώτα στάδια της ζωής του και επεμβαίνουμε όταν χρειάζεται.

Ο χρόνος και ο τύπος κλαδέματος διαφέρει ανάλογα το είδος του φυτού. Φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι επιδέχονται κλάδεμα κατά την ληθαργική περίοδο του χειμώνα όταν έχουν χάσει το 80% των φύλλων τους. Ενώ αειθαλή επιδέχονται κλάδεμα κατά την βλαστική περίοδο.

Το κλάδεμα των δένδρων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το σκοπό που θέλουμε να επιτελέσουν σε:

 • Κλάδεμα μόρφωσης: εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά και δέντρα με σκοπό να φτιαχτεί ο “σκελετός” του φυτού από τον πρώτο χρόνο της ζωής του.
 • Κλάδεμα ανθοφορίας: Εφαρμόζεται με σκοπό την έκπτυξη περισσότερων ανθοφόρων οφθαλμών.
 • Κλάδεμα καρποφορίας: το κλάδεμα αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε καρποφόρα δέντρα με σκοπό την αύξηση της παραγωγής.
 • Κλάδεμα σχήματος: Εδώ τα κριτήρια μας είναι κυρίως αισθητικά, αφαιρούμε δηλαδή βλαστούς ανάλογα με το σχήμα της κόμης που θέλουμε να επιτύχουμε.
 • Κλάδεμα ανανέωσης: Εφαρμόζεται για την αφαίρεση ξερών και  διασταυρωμένων κλάδων που δεν αφήνουν να εισέλθει το ηλιακό φως αλλά και δεν γίνεται και σωστός αερισμός.
 • Κλάδεμα αναγέννησης: είναι ο πιο αυστηρός τύπος κλαδέματος και αποσκοπεί σε πλήρη ανανέωση του σκελετού της κόμης του δέντρου και επιτυγχάνεται με καρατόμηση βραχιόνων 20-30 cm από το σημείο εκπτυξης τους. Γίνεται κυρίως σε γέρικα καταβεβλημένα ή άρρωστα δέντρα ή φυτά.
Βασικές γνώσεις για το κλάδεμα δένδρων στον κήπο

Κλάδεμα ροδιάς στον κήπο, το χειμώνα. Στοχεύουμε στην καλύτερη βελτίωση του σχήματος και στην αποδοτικότερη καρποφορία του δένδρου.

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κλάδεμα είναι μια σύνθετη και εξειδικευμένη εργασία που χρειάζεται μελέτη των αναγκών του κάθε φυτού αλλά και της τεχνικής που θα εφαρμόσουμε. Επίσης η χρήση κατάλληλων απολυμασμένων εργαλείων είναι απαραίτητη για την μη μεταφορά ασθενειών όπως επίσης και όλες οι επεμβάσεις απαγορεύεται να γίνονται με υψηλή υγρασία.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι σε τομές μεγαλύτερες από 4 εκατοστά είναι επιβεβλημένο να βάζουμε πάντα ειδική επουλωτική πάστα κλαδέματος ως αποτρεπτικό παράγοντα εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών αλλά και ξυλοφάγων  εντομών. Δεν κλαδεύουμε ποτέ σε ακραίες θερμοκρασίες είτε κάτω από 3 oC ή μεγαλύτερες από 35 oC.

Κλείνοντας να πούμε ότι το λάθος κλάδεμα πολλές φορές μπορεί να καταστεί μοιραίο για την διάρκεια ζωής του φυτού μας αλλά και για την ευρωστία του για αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται το κάθε δένδρο ή φυτό μεμονωμένα με σεβασμό ανάλογα τις ανάγκες του.

 

Βασίλης Κιολέογλου
MSc Γεωπόνος ΓΠΑ- Αρχιτέκτονας τοπίου
Υπεύθυνος εταιρείας kioleoglougreen

Λέκκα 30,18537 Πειραιάς
τηλ.επικοινωνίας: 2117159794, 6984618997
b.kioleoglou@gmail.com
http://www.kioleoglougreen.eu

Η εταιρεία kioleoglougreen έχει δημιουργηθεί από το Γεωπόνο M.Sc. – Αρχιτέκτονα Τοπίου Βασίλη Κιολέογλου και αναλαμβάνει με συνέπεια συντηρήσεις, έργα πρασίνου και γεωπονικές εφαρμογές όπως:

 • Διαμόρφωση-Σχεδιασμό κήπων, μπαλκονιών, αίθριων και ταρατσών
 • Επιλογή φυτικού υλικού
 • Συντηρήσεις χώρων πρασίνου
 • Κλαδέματα-Μεταφυτεύσεις
 • Οικιακούς λαχανόκηπους
 • Συμβουλευτική και οργάνωση καλλιεργειών
 • Αυτόματο πότισμα
 • Πρόγραμμα λιπάνσεων

 

Διαβάστε επίσης: