Η βαμβακάδα είναι πολύ συχνή στα κλαδιά της ελιάς. Συνήθως δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή του ελαιολάδου.

 

Έντομο: Βαμβακάδα ή ψύλλα της ελιάς

Επιστημονική ονομασία: Euphyllura olivine, Psyllidae

Ποια φυτά προσβάλλει: Το έντομο προσβάλλει μόνο την ελιά.

 

Βιολογικός κύκλος της ψύλλας της ελιάς

Διάρκεια ζωής του εντόμου είναι 3 μήνες. Το χρώμα των ακμαίων είναι πράσινο προς καφετί. Το ακμάιο έχει μέγεθος περίπου 2,5 mm Το θηλυκό ωοτοκεί περισσότερα από 1000 ωά.

Τα ωά προσκολλώνται πάνω στα φύλλα όπου σε μερικές μέρες εμφανίζονται οι πρώτες προνύμφες. Το έντομο έχει 5 νυμφικά στάδια.

Το έντομο διαχειμάζει ως ακμαίο. Στις αρχές της άνοιξης τα ακμαία θηλυκα ωοτοκούν και από τα μέσα της άνοιξης εμφανίζονται οι προνύμφες και μαζί τα πρώτα συμπτώματα της βαμβακάδας στα κλαδιά. Το θηλυκό ωοτοκεί περισσότερα από 1000 ωά.

 

Συμπτώματα της βαμβακάδας στην ελιά

Τα κύρια συμπτώματα είναι η παρουσία λευκών κηρωδών εκκρίσεων (βαμβακάδα), πάνω στα κλαδιά, φύλλα και άνθη του δέντρου.
Αυτές οι λευκές κηρώδης ουσίες παράγονται από τις νεαρές προνύμφες του εντόμου με σκοπό κυρίως να προφυλάσσονται από τους εξωτερικούς κινδύνους και να μπορούν να μυζούν, με τα στοματικά του μόρια, τους φυτικούς χυμούς του δέντρου.

Προβλήματα και ζημιές που προκαλεί η βαμβακάδα στην ελιά

Οι ζημιές που προκαλεί το έντομο δεν είναι σημαντικές, εκτός εάν αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί του εντόμου, ειδικά κατά την άνοιξη που προσβάλλει τις ανθοταξίες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να παρατηρηθεί πτώση των ανθέων (ανθόρροια).

 

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

Υπάρχουν πολλοί φυσικοί εχθροί της ψύλλας της ελιάς, που μπορούν να μειώσουν τους πληθυσμούς του εντόμου. Επιπλέον, και ύπαρξη ξηρών κλιματολογικών συνθηκών μειώνει τους πληθυσμούς των προνυμφών.

 

Διαβάστε επίσης: