Η βαμβακάδα είναι πολύ συχνή στα κλαδιά της ελιάς. Παρόλα αυτά συνήθως δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή του ελαιολάδου.

 

Έντομο: Βαμβακάδα ή ψύλλα της ελιάς

Επιστημονική ονομασία: Euphyllura olivine, Psyllidae

Ποια φυτά προσβάλλει: Το έντομο προσβάλλει μόνο την ελιά.

 

Βιολογικός κύκλος της ψύλλας της ελιάς

Η διάρκεια ζωής του εντόμου είναι 3 μήνες. Τα ακμαία (ενήλικα άτομα) έχουν χρώμα πράσινο προς καφετί και μέγεθος περίπου 2,5 mm. Το θηλυκό ωοτοκεί περισσότερα από 1000 ωά. Αυτά τα ωά προσκολλώνται πάνω στα φύλλα όπου σε μερικές μέρες εμφανίζονται οι πρώτες προνύμφες. Συνολικά το έντομο έχει 5 νυμφικά στάδια.

Η ψύλα διαχειμάζει ως ακμαίο. Στη συνέχεια, στις αρχές της άνοιξης τα ακμαία θηλυκα ωοτοκούν και από τα μέσα της άνοιξης εμφανίζονται οι προνύμφες. Ταυτόχρονα εμφανίζονται και τα πρώτα συμπτώματα της βαμβακάδας στα κλαδιά.

Συμπτώματα της βαμβακάδας στην ελιά

Πιο συγκεκριμένα τα κύρια συμπτώματα είναι η παρουσία λευκών κηρωδών εκκρίσεων (βαμβακάδα), πάνω στα κλαδιά, φύλλα και άνθη του δέντρου. Η προσβολή μπορεί να είναι τέτοια που μεγάλο μέρος των κλαδιών και της βάσης των φύλλων να μοιάζουν καλυμμένα με βαμβάκι.
Αυτές οι λευκές κηρώδης ουσίες παράγονται από τις νεαρές προνύμφες του εντόμου με σκοπό κυρίως να προφυλάσσονται από τους εξωτερικούς κινδύνους. Έτσι μπορούν να μυζούν, με τα στοματικά τους μόρια, τους φυτικούς χυμούς του δέντρου χωρίς να απειλούνται.

Προβλήματα και ζημιές που προκαλεί η βαμβακάδα στην ελιά

Οι ζημιές που προκαλεί το έντομο συνήθως δεν είναι σημαντικές. Εκτός εάν αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί του εντόμου ειδικά κατά την άνοιξη που προσβάλλει τις ανθοταξίες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να παρατηρηθεί πτώση των ανθέων (ανθόρροια).

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

Υπάρχουν πολλοί φυσικοί εχθροί της ψύλλας της ελιάς, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τους πληθυσμούς του εντόμου. Επιπλέον, και ύπαρξη ξηρών κλιματολογικών συνθηκών μειώνει τους πληθυσμούς των προνυμφών.

 

Διαβάστε επίσης: