Ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει η  Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.), με χορηγό την εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» (https://xomata.gr/). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 -20:15 στο Κτήμα “Le Chevalier”.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το έδαφος αποτελεί σημαντικότατο κρίκο ανάμεσα σε παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των υδάτων, η απώλεια της βιοποικιλότητας και κατ΄επέκταση τη βιωσιμότητα των πόλεων. O ουσιαστικός ρόλος που παίζει το έδαφος στα έργα πρασίνου και των αστικών αναπλάσεων συχνά υποτιμάται.

Προκειμένου να αναλυθεί η σημασία του εδάφους στα Έργα Πρασίνου η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο:

«Aς μιλήσουμε για το έδαφος … στα Έργα Πρασίνου»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 -20:15 στο Κτήμα “Le Chevalier”. Χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» (https://xomata.gr/).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του γεωτεχνικού κλάδου σχετικά με την σημαντικότητα του εδαφικού υποστρώματος στα Έργα Πρασίνου. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης, εξειδικευμένοι επιστήμονες θα αναδείξουν την σημασία του εδάφους στα Έργα Πρασίνου, θα αναλύσουν τις καλές και κακές πρακτικές κατά τη διαχείρισή του σε αυτά, θα επισημάνουν τα συνηθέστερα προβλήματα που δύναται να προκύψουν, αλλά και τους πιθανούς τρόπους επίλυσής τους προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ποιότητα και αφετέρου η μακροβιότητα των Έργων Πρασίνου.

Θα επακολουθήσει δημοσία συζήτηση.

Για την ΠΕΕΓΕΠ,
η Πρόεδρος
Σταυρούλα Κατσογιάννη

ο Γεν. Γραμματέας
Αλέξιος Σπανέλλης

 

Aς μιλήσουμε για το έδαφος στα έργα πρασίνου

Aς μιλήσουμε για το έδαφος στα έργα πρασίνου