ΑΝΘΟ-Τετάρτη για τους Συνεταιρισμούς.

Πραγματοποιήθηκε με πολύ ενδιαφέρον μια ακόμα ΑΝΘΟ-Τετάρτη στις 4-10-2017, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, Αθήνα, 210 2584680) με θέμα: Το μέλλον των Συνεταιρισμών, στην πορεία προς το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, που θα γίνει 11 Οκτ 2017, στις 12.00, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ.

Συμμετείχαν πολλοί συνεργάτες-συνεταιριστές και ήταν προσκεκλημένοι από τον πρόεδρο κ Αθανάσιο Κελμάγερ, ο κ Αλέξανδρος Μπακούρος (Σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με αντικείμενο και τον Συνεργατισμό-Συνεταιρισμούς), ο κ Κώστας Αρτακιανός (Πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΜΟΔΟΥΣΑ, Λέσβου) και ο κ Κώστας Μαντζουράνης (Πρόεδρος της ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ με αντικείμενο τις Ομάδες Παραγωγών). Στην πολύ χρήσιμη συζήτηση, μετά το καλωσόρισμα του προέδρου του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών-ΚΑΑ κ Αθανάσιου Κελμάγερ, μετείχαν ενεργά και οι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Κώστας Ηρειώτης, Σταύρος Κιτάντης, Γ. Λέκκας, Α. Σούχλας, Μάγδα Κοντογιάννη, Δ. Κελμάγερ, Χρήστος Φλεριανός, Γιάννης Παπαλεξανδράκης, Κ. Κατσαγώνης, Γ. Κοντογιάννης, Γ. Βιανιτάκης, Κ. Μαντουβάκης, Π. Ηρειώτης, Ι. Ξηνταρόπουλος, Δέσποινα Κοντοπόδη, ενώ την συζήτηση συντόνισε ο κ Δημήτρης. Μιχαηλίδης.

Ο κ Δημήτρης Μιχαηλίδης παρουσίασε την «ΑλφαΒήτα» του Συνεργατισμού, σε σχέση με την Δημόσια Οικονομική, την Ιδιωτική Οικονομική και την Κοινωνική Οικονομία. Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε μιας οικονομικής διαχείρισης είναι για την Δημόσια Οικονομική η απουσία αποσβέσεων, για την Ιδιωτική Οικονομική ο στόχος του κέρδους, το εκχρηματισμένο κέρδος και για την Κοινωνική Οικονομία η επιδίωξη είναι η κάλυψη αναγκών. Στον Κοινωνική Οικονομία τυχόν χρήματα στο ταμείο στο τέλος της χρήσης μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων δεν είναι κέρδος, αλλά περίσσευμα, όπως περίσσευμα είναι τα τσουβάλια λίπασμα ή τα λουλούδια.

Αν επιχειρηματικότητα είναι η ΔΙΑΘΕΣΗ για ανάληψη δράσης με μεγάλες αβεβαιότητες, τότε η επιχείρηση στην Δημόσια Οικονομική είναι τα ΝΠΔΔ (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Οργανισμοί κλπ), η επιχείρηση στην Ιδιωτική Οικονομική είναι οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΑΜΚΕ κλπ), ενώ η επιχείρηση στην Κοινωνική Οικονομία είναι κυρίως οι Συνεταιρισμοί (και Ιδρύματα, Ηθικές Τράπεζες, Αλληλόχρεα Κεφάλαια κλπ).

Οι Συνεταιρισμοί πάλι διακρίνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες και σε συνδυασμούς αυτών. Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς οι οποίοι προμηθεύουν προϊόντα και υπηρεσίες στα μέλη τους (όπως είναι στην Ελλάδα οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, οι προμηθευτικοί κλπ). Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς στους οποίους τα μέλη προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες (όπως οι αγροτικοί και άλλοι). Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς οι οποίοι προσφέρουν εργασία στα μέλη τους (όπως οι εργασιακοί, οι ΚοινΣΕπ κλπ). Επίσης διακρίνουμε συνδυασμούς των συνεταιρισμών όπως είναι οι Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA, όπου καταναλωτές και αγρότες συνεταιρίζονται), ή οι Κοινωνικοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί (όπου οι Συνεταιρισμοί πουλούν και σε τρίτους για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για μέλη τους).

Ο κ Κώστας Αρτακιανός παρουσίασε την εμπειρία της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ που αποδεικνύει ότι οι συνεταιρισμοί διαθέτουν πλέον ένα μοντέλο επιχειρηματικής δράσης το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει στην Δημόσια και Ιδιωτική Οικονομική. Άρχισαν την επιχειρηματική τους δράση πριν τρία χρόνια, εν μέσω κρίσης και με πλήρως απαξιωμένη την λέξη «Συνεταιρισμός», με 9 πρώτα μέλη. Η τοπική κοινωνία τους καταξίωσε και έγιναν 29 και σήμερα είναι 63 ενεργά μέλη, ενώ εκκρεμούν και άλλες 10 αιτήσεις ελαιοκαλλιεργητών. Η ΜΟΔΟΥΣΑ συγκεντρώνει τις όλες τις ελιές από τα μέλη της, εκθλίβει, παράγει ελαιόλαδο και τυποποιεί όλο το λάδι των μελών της και προωθεί το κοινό προϊόν με την ονομασία ΜΟΔΟΥΣΑ. Τα μέλη καλλιεργούν αυτόνομα με κοινές πρακτικές, χωρίς κοινοκτηνοσύνη, και παραδίδουν όλες τις ελιές στην ΜΟΔΟΥΣΑ. Σήμερα εξάγουν ακόμα και στην Κίνα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ Κ. Αρτακιανός εκτιμά ότι η ΚοινΣΕπ τους πετυχαίνει διότι εφαρμόζει συστήματα ταχείας εναλλαγής στις θέσεις ευθύνης, έχει ευρεία ενημέρωση όλων των μελών της και συνεδριάζει το 4μελές Διοικητικό της Συμβούλιο αδιαλείπτως κάθε Τετάρτη, στις 17.00, σε ανοικτή συνεδρίαση, που καταλήγει πάντα με ομοφωνία.

Ο κ Αλέξανδρος Μπακούρος επεσήμανε ότι αυτό που πετυχαίνει η ΜΟΔΟΥΣΑ είναι κομμάτι της εκπαίδευσης των μελών της, μια από τις επτά βασικές αρχές του Συνεργατισμού, αλλά για να μπορεί να πετυχαίνει στόχους και να κάνει πραγματική παρέμβαση στην αγορά, ένας συνεταιρισμός είναι απαραίτητο να έχει επαρκή «όγκο» παραγωγής, με ενιαία σταθερή ποιότητα, από τα μέλη της.

Πολλοί Συνεταιρισμοί επιθυμούν να συμμετέχουν στις πρόνοιες της πολιτείας για την Κοινωνική Οικονομία, αλλά στην ουσία ενεργούν ως έμποροι της Ιδιωτικής Οικονομικής, προμηθευόμενοι προϊόντα και από μη μέλη, με σκοπό το κέρδος, που είναι καταστρατήγηση θεμελιώδους αρχής, ενώ στις παθογένειες των συνεταιρισμών εντοπίζεται και η έλλειψη αυτονομίας, είτε με δανεισμό από Τράπεζες είτε με εξαρτήσεις συμβατικές …

Και ενώ οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) είναι:

  1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή,
  2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών (ένα μέλος, μία ψήφος),
  3. Οικονομική συμμετοχή των μελών,
  4. Αυτονομία και ανεξαρτησία,
  5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση και
  6. Συνεργασία μεταξύ συνεταιριστικών εταιρειών, επειδή μερικοί συνεταιρισμοί έγιναν μάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, προστέθηκε και η έβδομη αρχή που είναι το «Κοινοτικό ενδιαφέρον».

Οι συνεταιρισμοί πρέπει να δημιουργούν ορατό και αισθητό κοινωνικό αποτύπωμα προσφέροντας υπηρεσίες και έργα στην τοπική κοινωνία που υπηρετούν.

Στο ερώτημα «ένας τεράστιος συνεταιρισμός ή πολλοί μικροί συνεταιρισμοί, στενά συνεργαζόμενοι (6η Αρχή)» επισημάνθηκε ότι το μέγεθος ενός συνεταιρισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στην υπάρχουσα κοινωνία. Μια κοινωνία χαρακτηρίζεται από κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, από κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και από την βαθιά πεποίθηση ότι οι συμμετέχοντες έχουν κοινό μέλλον. Επίσης τα συμμετέχοντα μέλη πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη το ένα στο άλλο και όχι ανταγωνισμό (κρυφό ή εμφανέστερο) και να εμφορούνται από αλληλοβοήθεια. Μέσα σε ένα Συνεταιρισμό θα μπορούσε να λειτουργούν αυτόνομα (λογιστικά) πολλές Ομάδες Παραγωγών ανά εξειδικευμένο προϊόν.

Ο κ Κ. Μαντζουράνης επεσήμανε την πολυπλοκότητα των νόμων και των υπηρεσιών, αλλά και την περίεργη αντιμετώπιση από τους λειτουργούς της πολιτείας, οι οποίοι δεν διδάχθηκαν στα Πανεπιστήμια, ούτε ενημερώθηκαν επαρκώς για τις ιδιαιτερότητες της Κοινωνικής Οικονομίας και αντιδρούν περίεργα, τόσο για τους Συνεταιρισμούς, όσο και για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Επίσης επεσήμανε την ανάγκη για αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών στους Συνεταιρισμούς-Ομάδες Παραγωγών. Όπως είπε: όχι ο πρόεδρος να τα κάνει όλα, και μαρκετίαρ, και λογιστής, και υπεύθυνος διοίκησης προσωπικού, και μακροχρόνια «απαραίτητος».

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλους την Τετάρτη, 11 Οκτ 2017, στις 12.00, μέσα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, ενώ η έκτακτη Γεν. Συνέλευση του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ, θα γίνει Τετάρτη, 18 Οκτ 2017, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, και η επαναληπτική την Τετάρτη, 25 Οκτ 2017, 12.00.

Ο κ Σ. Κιτάντης μαζεύει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για Επίσκεψη Μελέτης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, στο Τμήμα Ανθοκομίας, την Πέμπτη, 19 Οκτ 2017, στις 08.00, με επιστροφή αυθημερόν.

Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, 11143 ΑΘΗΝΑ, 210 2584680) δοκιμάζει τις μακροχρόνιες συνεργασίες του και μ μετρά δυνάμεις προετοιμάζοντας τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό του για μετά το 2018. Για την αντιμετώπιση των μικροδαπανών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελλήνων Ανθοπαραγωγών (11 Οκτ 2017) ήδη κατέγραψε τους πρώτους χορηγούς επικοινωνίας, στους οποίους συγκαταλέγεται η ομάδα συνεργατών στο Skywalker, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ αναμένει την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποστήριξης του Συνεδρίου κυρίως από όσους συνεργάστηκαν (ή προσδοκούν να είναι συνεργάτες), στην μακροχρόνια, 55ετή συνεχή λειτουργία της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, και όσων σέβονται τους αγρότες-ανθοπαραγωγούς πραγματικού πλούτου στην Ελλάδα, καθώς και τον συνεταιρισμό τους.

Σήμερα η αγορά δρεπτών ανθέων & πρασινάδων στηρίζεται κατά 80% από εισαγόμενα δρεπτά άνθη και οι έλληνες ανθοπαραγωγοί, με τους συνεργάτες πιστεύουν ότι ο κλάδος της ανθοκομίας μπορεί να αποκτήσει μία ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των ενισχύσεων που προέρχονται από αυτήν, καθώς οι ασχολούμενοι καλλιεργητές ανήκουν και υπηρετούν τον αγροτικό τομέα.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να παρέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία χρηματοδότησης τόσο σε θέματα επενδύσεων και εκσυγχρονισμού των χώρων ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και παραγωγής τους όσο και σε θέματα εκπαίδευσης. Παράλληλα, ειδικά προγράμματα προβολής και προώθησης, και αυτόχθονων δρεπτών ανθέων και πρασινάδων, πρέπει να αξιοποιηθούν για να αυξηθεί η δυναμική του κλάδου και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων ανθοπαραγωγών σε σχέση με τους ξένους ανταγωνιστές τους.

 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382