Ένα βίντεο για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.).