Ωΐδιο στην τριανταφυλλιά

Το ωΐδιο αποτελεί μια πολύ κοινή ασθένεια για την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς, παγκοσμίως, τόσο σε υπό κάλυψη όσο και σε υπαίθριες καλλιέργειες. Οφείλεται στον ασκομύκητα Sphaerotheca pannosa var. rosae, που αποτελεί υποχρεωτικό παράσιτο των φυτών του γένους Rosa και η αγενής του μορφή ανήκει στο γένος Oidium. Πρόκειται για μια ασθένεια που σπανίως νεκρώνει το φυτό, μπορεί ωστόσο να εξασθενήσει τα φυτά και να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των κομμένων ανθέων αλλά και την αισθητική αξία των καλλωπιστικών κήπων τριανταφυλλιάς.

 

Ωΐδιο τριανταφυλλιάς

 

Συμπτώματα- Βιολογικός Κύκλος του Sphaerotheca pannosa var. rosae

Ο μύκητας αυτός προσβάλλει τα φύλλα, τους βλαστούς, τους οφθαλμούς και τα άνθη της τριανταφυλλιάς. Προκαλεί παραμόρφωση των προσβεβλημένων οργάνων, καχεξία του φυλλώματος και εμποδίζει το άνοιγμα των τριαντάφυλλων. Τα αρχικά συμπτώματα εντοπίζονται στην επάνω επιφάνεια του ελάσματος των τρυφερών φύλλων ως ελαφρά υπερυψωμένες περιοχές, που στη συνέχεια καλύπτονται από την χαρακτηριστική αλευρώδη εξάνθηση του παθογόνου. Η εξάνθηση αυτή αποτελείται από μυκήλιο, κονιδιοφόρους και τα υαλώδη κονίδια του παθογόνου. Τα προσβεβλημένα από το παθογόνο φύλλα συστρέφονται, κατσαρώνουν και παραμορφώνονται ενώ μπορεί να προκληθεί και πρόωρη φυλλόπτωση. Τα ώριμα φύλλα συνήθως δεν προσβάλλονται από το παθογόνο. Ο μύκητας διαχειμάζει στους οφθαλμούς ως μυκήλιο και στο φύλλωμα, τους βλαστούς και τα πεσμένα φύλλα ως μυκήλιο, κονίδια ή κλειστοθήκια (τέλεια μορφή). Την άνοιξη, όταν επικρατούν ζεστές και υγρές συνθήκες, διογκώνονται τα κλειστοθήκια και απελευθερώνουν τα ασκοσπόρια, που βρίσκονται οργανωμένα σε ασκούς (8 ανά ασκό) μέσα στο κλειστοθήκιο, και με τη βοήθεια του αέρα ή της βροχής προσβάλλουν υγιή φυτά τριανταφυλλιάς.
Επιπλέον, σε φυτά που ο μύκητας διαχειμάζει ως μυκήλιο στα λέπια των οφθαλμών οι νεαροί βλαστοί μολύνονται από το παθογόνο και καλύπτονται από την αλευρώδη εξάνθηση του παθογόνου, κατά την έκπτυξη των οφθαλμών την άνοιξη. Σημαντική θεωρείται και η συμβολή των κονιδίων στην μετάδοση της ασθένειας, τα οποία μεταφέρονται από τον άνεμο και προσβάλλουν τα τρυφερά φυτικά μέρη της τριανταφυλλιάς. Θα πρέπει να τονιστεί, τέλος, ότι η παρουσία νερού στις φυτικές επιφάνειας παρεμποδίζει την ανάπτυξη του ωιδίου.

Ωΐδιο τριανταφυλλιάς

 

Αντιμετώπιση της ωϊδίου της τριανταφυλλιάς

Για την αντιμετώπιση του παθογόνου συνιστάται η αφαίρεση και η καταστροφή των προσβεβλημένων στελεχών και φύλλων στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, αλλά και η καταστροφή των πεσμένων φύλλων στο έδαφος. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η επικράτηση υψηλής σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύκτας σε υπό κάλυψη καλλιέργειες. Μπορούν επιπλέον να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις με θείο, σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 27οC, για να μην προκληθούν εγκαύματα στα φυτά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εύρεσης και εφαρμογής βιολογικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του παθογόνου, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο αρκετά μυκητοκτόνα που εφαρμόζονται με ψεκασμό με την εμφάνιση της νεαρής βλάστησης.

Κείμενα – Φωτογραφίες
Στριγγλής Γιάννης
Γεωπόνος Γ.Π.Α.

 

Διαβάστε επίσης: