Το ωΐδιο είναι μια αρκετά διαδεδομένη και σοβαρή ασθένεια στην τριανταφυλλιά και η οποία οφείλεται στο μύκητα Sphaerotheca pannosa var. pannosa, με ατελής μορφή που ανήκει στο γένος Oidium. Προσβάλλονται όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού, ενώ προκαλείται παραμόρφωση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση, κακή ποιότητα των ανθέων και σε περιπτώσεις έντονης προσβολής δεν ανοίγουν τα μπουμπούκια. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα. Εκεί παρατηρούμε να σχηματίζονται λευκές αλευρώδεις εξανθήσεις, στην πάνω επιφάνεια του ελάσματος. Κατά την εξέλιξη της ασθένειας κι οι νέοι βλαστοί καλύπτονται από την εξάνθηση του μύκητα, ενώ η προσβολή περνά και στα μπουμπούκια. Γενικά, το παθογόνο ευνοείται από μέτριες θερμοκρασίες και μέτρια έως υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας θα πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται οι προσβεβλημένοι βλαστοί και φύλλα. Ίσως όμως να χρειαστεί αμέσως μετά την εμφάνιση των λευκών εξανθήσεων να γίνει ψεκασμός με ένα κατάλληλο σκεύασμα. Επιπλέον, μπορεί να γίνει και θειάφισμα των φύλλων του φυτού, περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Το θειάφισμα θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα είναι μικρότερη των 27οC, για την αποφυγή τοξικότητας στα φυτά.