Ωΐδιο στο ευώνυμο

Το ωΐδιο (powdery mildew) είναι η πιο συχνή ασθένεια του ευώνυμου. Προκαλεί σημαντικά προβλήματα τόσο διότι μειώνει την καλλωπιστική αξία αυτού του πολύ όμορφου θάμνου, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί εξασθένηση του φυτού. Σε έντονες προσβολές μπορεί να παρατηρηθούν ξηράνσεις φύλλων, κλάδων ενώ σπανιότερα έχουμε ξήρανση ολόκληρου του φυτού. Υπεύθυνος για την ασθένεια είναι ο μύκητας Oidium euonymi-japonici που θεωρείται ως η ατελής μορφή του Erysiphe euonymi-japonici (Ασκομύκητες).

 

Συμπτώματα στο ευώνυμο όταν έχει προσβληθεί από ωΐδιο

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα τα οποία γίνονται καχεκτικά και καλύπτονται από λευκή αλευρώδη εξάνθηση. Οι λευκές αυτές κηλίδες που δημιουργούνται είναι τα μυκήλια και τα σπόρια (κονίδια) του μύκητα. Αρχικά τα φύλλα εμφανίζουν ελαφριά συστροφή ή κατσάρωμα και οι κηλίδες είναι μικρές, ενώ με την πάροδο του χρόνου αυτές αυξάνουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε αριθμό.

Κηλίδες εμφανίζονται συχνά και στους βλαστούς. Το μυκήλιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια των φύλλων. Με ειδικά όμως όργανα που διαθέτει και ονομάζονται μυζητήρες, καταφέρνει και εισχωρεί στα κύτταρα του φυτού, από τα οποία και τρέφεται.

Τα σπόρια (κονίδια) που παράγει ο μύκητας διασπείρονται σε άλλα φυτά με τον άνεμο. Το παθογόνο ευνοείται από μέτριες θερμοκρασίες, αλλά από υψηλή σχετική υγρασία. Έχει φανεί ότι η διαβροχή των κλαδιών με νερό καθυστερεί την ανάπτυξη της προσβολής, διότι παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων.

 

Αντιμετώπιση της ασθένειας στο ωΐδιο

Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της ασθένειας θα πρέπει να κλαδεύουμε και να καταστρέφουμε τα προσβεβλημένα κλαδιά. Επιπλέον, το κλάδεμα μόρφωσης που γίνεται θα πρέπει να αποσκοπεί και στον καλύτερο αερισμό και μείωση της υγρασίας της κόμης του φυτού.

Ακόμη, η τοποθέτηση του ευώνυμου σε ηλιαζόμενα σημεία ή σε σημεία χωρίς υπερβολικά φυτά γύρω του που το σκιάζουν, φαίνεται ότι επιδρά θετικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει έρευνες για την ανάπτυξη μεθόδων βιολογικής καταπολέμησης του ωϊδίου, με αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Κείμενα- φωτό
Πάνος Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος Γ.Π.Α. – M.Sc.