Η Τ.Α.Ν.Ι. ΕΠΕ ιδρύθηκε από το γεωπόνο Θάνο Βαϊόπουλο το 1989. Οι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι:

ΦΥΤΩΡΙΟ. Σε ανοιχτούς και θερμοκηπιακούς ή σκιαζόμενους χώρους, που καλύπτουν έκταση 50 στρεμμάτων περίπου, καλλιεργούνται, μεταποιούνται και αποθηκεύονται χιλιάδες φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
AGRARIA. Εξειδικευμένη θυγατρική επιχείρηση με αντικείμενο τον φυτωριακό εξοπλισμό των μονάδων παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης φυτικού υλικού.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Η εταιρία έχει επιμεληθεί τις εκδόσεις των φυτολογικών φωτογραφικών οδηγών millepiante, 2milapiante και 3milapiante, που έχουν κυκλοφορήσει σε 108.000 αντίτυπα μέχρι σήμερα.
ATLANTIS. Τεχνολογίες κάθετου κήπου, ταρατσόκηπου, υπόγειων δεξαμενών νερού και συστημάτων γρήγορης αποστράγγισης.
TERMINALFLOWERS.COM Μια διεθνής πλατφόρμα συνάντησης φυτωριούχων, εργολάβων πρασίνου, τεχνικών εταιρειών και κηποτεχνών, όπου μπορούν να πουλήσουν και να αγοράσουν φυτά, φυτωριακό εξοπλισμό και υλικά κηποτεχνίας, σε τιμές υπερχονδικής, έχοντας στη διάθεσή τους οργανωμένο logistics, εύκολες επαφές και πρακτικό showroom.
ΑΤΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ. Μια λειτουργική κατάφυτη εγκατάσταση όπου η φύση αγκαλιάζει την δουλειά και η εκπαίδευση γίνεται ψυχαγωγία. Αποτελεί ανάπλαση και μετατροπή μιας σύγχρονης μεγάλης φυτωριακής μονάδας σε έναν επισκέψιμο βοτανικό κήπο, που φιλοξενεί όλα τα γνωστά αλλά και σπάνια συλλεκτικά είδη του φυτικού κόσμου.

TANI-Θάνος Bαϊόπουλος. tani@tani.gr, 2109654194, 402, 962 fax,
www.tani.gr, www.terminalflowers.com, www.attikofytoriakoparko.gr,

TANI φυτώρια

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ 2015