Φυτεμένο δώμα: σύγχρονη πρόταση στο αστικό περιβάλλον

 

Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν μια ουσιαστική κίνηση προσέγγισης του φυσικού τοπίου για την δημιουργία υπαίθριων χώρων πάνω σε κτίρια. Ως συνέπεια της εντατικής δόμησης στα αστικά κέντρα, οι υπαίθριοι χώροι εξαφανίζονται και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, είναι αισθητά σε όλους μας. Τα φυτεμένα δώματα ή πράσινες στέγες προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Τι είναι φυτεμένο δώμα;

Φυτεμένο δώμα είναι μια πράσινη επιφάνεια που δημιουργείται στην επιφάνεια ενός συμβατικού δώματος κατάλληλα μεμονωμένου το οποίο σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομής θα εξασφαλίσει την υγιή ανάπτυξη των φυτών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομής φυτεμένου δώματος μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα κτίρια λόγω του μικρού φορτίου με το οποίο επιβαρύνει την πλάκα.

Ειδικές αντιρριζικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη TPO χρησιμοποιούνται για την στεγάνωση του δώματος, οι οποίες παράλληλα προστατεύουν από τη διαβρωτική δράση των ριζών παρέχοντας εγγυημένη προστασία. Τα εξειδικευμένα συστήματα αποστράγγισης τύπου Floradrain® ZinCo προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα, καθώς συγκρατούν μέρος του νερού, το οποίο αποδίδουν σταδιακά στα φυτά. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή ανάπτυξη των φυτών σε συνδυασμό με την οικονομία του νερού.  Το μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών είναι ειδικά μελετημένο για να προσφέρει καλή αποστράγγιση και αερισμό ακόμα και όταν είναι βρεγμένο.

Ένα δώμα με γλάστρες είναι σίγουρα ελκυστικό αλλά σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί σαν φυτεμένο δώμα με τις αντίστοιχες ενεργειακές αποδόσεις! Μετά από δεκαετίες ερευνών στις χώρες που πρωτοστατούν στην δημιουργία φυτεμένων δωμάτων, σήμερα υπάρχει εξειδικευμένη τεχνολογία που εγγυάται την επιτυχημένη εφαρμογή ενός φυτεμένου δώματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς κανένα φόβο αστοχίας.

Σχεδιασμός φυτεμένου δώματος

Ο σχεδιασμός του φυτεμένου δώματος /πράσινης στέγης γίνεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου (τις ατμοσφαιρικές και κλιματολογικές παραμέτρους και τις λειτουργικές ανάγκες), και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ορίζονται οι επιμέρους χώροι και η αναλογία σκληρού (deck, πλακοστρώσεις) και μαλακού δαπεδοτοπίου (φυτεύσεις), ανάλογα με την χρήση του χώρου.

Η επιλογή κατάλληλων ξηρανθεκτικών φυτών σύμφωνα με τις συνθήκες της περιοχής εξασφαλίζει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τα μεσογειακά  ξηρανθεκτικά είδη έχουν ποικιλία υφών και χρωμάτων με μικρές απαιτήσεις άρδευσης και συντήρησης.

Ο Ελαίαγνος, η Φιλυρέα και η Δάφνη Απόλλωνος μας δίνουν ένα πυκνό φυτικό φράκτη ενώ η Μυρτιά, η Λεβάντα, το Φασκόμηλο, η Αρμπαρόριζα και το Δενδρολίβανο αμβλύνουν τις υψομετρικές διαφορές και ενισχύουν με ευχάριστα αρώματα όλη την εποχή. Τις εντυπώσεις κερδίζει η αιωνόβια ελιά, η φυλλοβόλα ροδιά ή ένα καρποφόρο εσπεριδοειδές δένδρο (Πορτοκαλιά, Λεμονιά) το οποίο με τον κατάλληλο φωτισμό ορίζει χώρους ενώ μας δίνει και τους πολύτιμους καρπούς του.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα παραπάνω είδη αναπτύσσονται σε συνολικό ύψος συστήματος υποδομής που κυμαίνεται από 20 έως 50εκ.

Γιατί να δημιουργήσουμε ένα φυτεμένο δώμα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η δημιουργία ενός φυτεμένου δώματος προσφέρει περιβαλλοντικά, ενεργειακά, και οικονομικά οφέλη και συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας τη ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα.

  • Πιο αναλυτικά η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων συμβάλει περιβαλλοντικά στη:
  • Βελτίωση του μικροκλίματος των αστικών περιοχών.
  • Συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων.
  • Μείωση της ηχορύπανσης, της σκόνης και του νέφους.
  • Δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα.
  • Συμβολή στην προστασία και την αύξηση της βιοποικιλότητας.
  • Δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων/αειφορικών» διαδρόμων στον αστικό ιστό.
  • Συμβολή στην ισοκατανομή των χώρων πρασίνου ειδικά στις επιβαρυμένες αστικές περιοχές.
  • Διαχείριση όμβριων υδάτων και πλημμυρικών φαινομένων καθώς συμβάλλουν στην αποφόρτιση των δικτύων.

Ωστόσο πολύ σημαντική είναι η συνεισφορά των φυτεμένων δωμάτων στην εξοικονόμηση ενεργείας και στην προστασία του κτιρίου. Στην Ελλάδα, η κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια εκτιμάται στο 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Με την  εφαρμογή μιας πράσινης στέγης μειώνουμε τις ακραίες υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες εντός του κτιρίου. Η θερμομόνωση που παρέχεται από την φυτεμένη επιφάνεια συμβάλει στην εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται για ψύξη/ θέρμανση του κτιρίου.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα υποδομής φυτεμένων δωμάτων αυξάνουν την διάρκεια ζωής των υποκείμενων μεμβρανών στεγανοποίησης σε σύγκριση με μια εκτεθειμένη μεμβράνη στην υπεριώδη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Στην προσπάθεια που γίνεται διεθνώς για την δημιουργία ενός μοντέλου πράσινης ανάπτυξης η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν την σύγχρονη “πράσινη” λύση για τις αστικές περιοχές.

Μπορούμε να οραματιστούμε μια σύγχρονη πόλη, με λειτουργικούς υπαίθριους χώρους, με φυτεμένα δώματα και πράσινες στέγες σε κάθε κτίριο, που θα αλλάξουν το αστικό περιβάλλον και θα δημιουργήσουν ένα ευχάριστο μικροκλίμα και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ποιοτική ζωή των κατοίκων.

Κείμενα: Γρηγόρης Κοτοπούλης
Γεωπόνος – Τεχνικός σύμβουλος egreen
www.egreen.gr
Τηλ. 210-3629221 Fax. 210-3629225

 

Διαβάστε επίσης: