Η φιλίππια στην ελιά προκαλείται από το κοκκοειδές Euphilippia olivina της οικογένειας Diaspididae και τα άτομα του βρίσκονται στα φύλλα και στα κλαδιά του δένδρου.

Το έντομο έχει σχήμα ωοειδές και βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ύπαρξη λευκού κηρώδους καλύματος, που του προσφέρει προστασία από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες.

Κατά τα μέσα της άνοιξης (Απρίλη-Μάιο) εμφανίζονται τα ακμαία άτομα πάνω στην ελιά. Τα αρσενικά αποχωρούν από το κηρώδες κάλυμμα τους με σκοπό την αναζήτηση των θηλυκών ατόμων, για τη σύζευξη. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα κατά τον Ιούνιο και τα θηλυκά γεννούν περίπου 3000 ωά. Έχει μια γενιά το χρόνο και το συγκεκριμένο είδος προσβάλλει μόνο την ελιά.

Η προσβολή από το συγκεκριμένο κοκκοειδές, δεν φαίνεται να προκαλεί πολύ σημαντικά προβλήματα. Το έντομο απομυζά τους φυτικούς χυμούς, με τα στοματικά του μόρια και παράγει μελιτώδη εκκρίματα που ευνοούν την ανάπτυξη καπνιάς, η οποία επιδρά αρνητικά στη φωτοσυνθετική λειτουργία του δένδρου.

Σε έντονη προσβολή καλό είναι να κλαδεύονται τα προσβεβλημένα κλαδιά. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί φυσικοί εχθροί της Φιλίππιας, αρπακτικά και παρασιτοειδή, που περιορίζουν τους πληθυσμούς του εντόμου.