Το πρόταγμα της Αποανάπτυξης και η φενάκη της προόδου – Τρίτη 11 Νοεμβρη στις 8.00μ.μ.

Κάλεσμα συνάντησης, παρουσίαση και συζήτηση με θέμα: «Το πρόταγμα της ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και η φενάκη της ΠΡΟΟΔΟΥ»
Ομιλητές: Γιάννης Μπίλλας – Γιώργος Κολέμπας
συγγραφείς του βιβλίου “Ο ανθρωπολογικός τύπος της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης”

Εισήγηση: Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης –  http://votanikoskipos.blogspot.gr/

Η Καπιταλιστική οικονομία της διαρκούς ανάπτυξης”, καθορίζει στις μέρες μας, με απόλυτο τρόπο τις κοινωνίες, τις σχέσεις, και τις παραστάσεις μας.
Ουσιαστικά αυτό που την ενδιαφέρει είναι η επίτευξη κέρδους για το κέρδος και η αποτύπωσή του σε μια σειρά τεχνοκρατικών οικονομικών παραμέτρων.
Άνθρωποι και περιβάλλον μοιάζει να λείπουν εντελώς από τις εξισώσεις και τους συντελεστές που αποτυπώνουν την επιτυχία η μη του Συστήματος.
Έτσι η διαρκής ανάπτυξη ως αυτοσκοπός, περικλείει όλα τα μυθεύματα και τις αντιφάσεις μιας γραμμικής αντίληψης του κόσμου, ως μιας ανεξάντλητης δεξαμενής πόρων, μέσων και αναγκών, οδηγώντας έτσι στην καταστροφή του περιβάλλοντος και στον διαμελισμό των κοινωνιών και των ανθρωπίνων σχέσεων.

Η θεωρία της Αποανάπτυξης εμπνεόμενη από τις αρχές της Πολιτικής Οικολογίας, της Άμεσης Δημοκρατίας αλλά και μια σειρά αξιών και προταγμάτων που διαμόρφωσαν τα κινήματα από την δεκαετία του 60 και μετά, έρχεται όχι μόνο να εντοπίσει τις αντιφάσεις αυτές, αλλά και να προτείνει μια εναλλακτική οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκρότηση.
Μιλά για μια οικονομία των ορίων, που θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες και θα συνυπολογίζει την φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και την περατότητα των φυσικών πόρων.
Μια άλλη κοινωνική συγκρότηση όπου η τοπικότητα, η συνεργατικότητα και η ισοτιμία θα αποτελεί τον πυρήνα των παραγωγικών σχέσεων.
Μια νέα πολιτική θέσμιση που θα εκφράζει με άμεσο τρόπο την κοινωνία, μακριά από τις αλλοτριωτικές σχέσεις που δημιουργεί η αντιπροσωπευτική ανάθεση με τους επαγγελματίες πολιτικούς .
Η ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνεπώς έρχεται να διευρύνει και να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι ανθρώπινες ανάγκες θα αναδειχθούν και θα ικανοποιηθούν με σεβασμό στην φέρουσα ικανότητα του πλανήτη. Αποτελεί γι’ αυτό μια αντιπρόταση στο ληστρικό «υπάρχον αναπτυξιακό» καθεστώς, με σκοπό την αντικατάσταση της καταστροφικής υπέρ-κερδοφορίας των «λίγων», με τη «βιωσιμότητα» των «πολλών», σ’ ένα περιβάλλον απελευθερωμένο από την αλλοτρίωση της χρηστικότητας και της υπέρ-εκμετάλλευσης.

Ο Ε.Κ.Χ Βοτανικός Κήπος εμπνεόμενος ακριβώς από τις αρχές και τις θέσεις της αποαναπτυξης προσπαθεί διαρκώς να εντάξει στις λειτουργίες του, δομές που να ανταποκρίνονται στα προτάγματα αυτά.
Τα συνεργατικά εγχειρήματα του Καφενείου, Παντοπωλείου, επεξεργασίας και διάθεσης καφέ, αλλά και οι ομάδες του όπως της οικιακής οικονομίας, του θερμοκηπίου, του παιδικού εργαστηριού, των ξένων γλωσσών κλπ στοχεύουν ακριβώς να διαμορφώσουν μια εναλλακτική πρόταση στην δημιουργία και προσφορά των αναγκαίων.