Τα προβληματικά εδάφη είναι εδάφη που λόγω εξελικτικών συνθηκών αναπτύσσονται συνθήκες που δυσκολεύουν ή αποτρέπουν την ανάπτυξη των φυτών. Παρόλα αυτά υπάρχουν φυτικοί οργανισμοί προσαρμοσμένοι στο να αναπτύσσονται σε τέτοια εδάφη. Τα εδάφη αυτά στο γεωργικό τομέα θεωρούνται ότι πρέπει να βελτιώνονται ανάλογα με την περίπτωση για να γίνονται περισσότερο παραγωγικά. Σύμφωνα με το FAO ως προβληματικά εδάφη χαρακτηρίζονται τα αλατούχα-αλκαλικά εδάφη, τα ασβεστούχα (υψηλό pH, υψηλό ανθρακικό ασβέστιο), τα όξινα (χαμηλό pH), τα βαριά αργιλώδη, τα οργανικά-τυρφώδη και τα επικλινή (με απότομες κλίσεις).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ