Η σημασία του ποτίσματος για τον χλοοτάπητα είναι γνωστή αφού πολύς λόγος έχει γίνει για την ποσότητα νερού που απαιτεί μία επιφάνεια χλοοτάπητα, για τη συχνότητα των αρδεύσεων, για την κατάλληλη ώρα ποτίσματος και για την εξοικονόμηση νερού με τα συστήματα αυτόματου ποτίσματος. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι πρωταρχική σημασία  για έναν υγιή χλοοτάπητα έχει ο σωστός τρόπος ποτίσματος που εκτός από την ποσότητα και τη συχνότητα της άρδευσης περιλαμβάνει την ποιότητα του νερού και την ομοιόμορφη κάλυψη όλης της επιφάνειας.

Όταν η έκταση του χλοοτάπητα στον κήπο είναι μικρή, η εγκατάσταση του αυτόματου ποτίσματος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ενώ στο εμπόριο υπάρχουν έτοιμα συστήματα που μπορεί να εγκαταστήσει κανείς μόνος του. Ουσιαστικά αυτά που χρειάζονται είναι ο προγραμματιστής, ο κεντρικός και πιθανών οι δευτερεύοντες σωλήνες, οι σύνδεσμοι και οι εκτοξευτήρες. Όταν όμως η έκταση του χλοοτάπητα είναι μεγαλύτερη, τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα και η συμβολή των ειδικών είναι αναγκαία.

Τόσο η παροχή όσο και η πίεση του δικτύου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του αυτόματου ποτίσματος και έτσι η επιφάνεια πρέπει να χωριστεί σε τμήματα που θα ποτίζονται χωριστά. Έτσι εκτός από το δίκτυο σωληνώσεων που απαιτείται για τη διανομή του νερού, τους εκτοξευτήρες και τους συνδέσμους, χρειάζεται να τοποθετηθούν ηλεκτροβάνες για να ρυθμιστεί το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» κάθε στάσης, ηλεκτρική εγκατάσταση για την επικοινωνία των ηλεκτροβανών με τον προγραμματιστή και φυσικά κατάλληλος προγραμματιστής.

Διάταξη εκτοξευτήρων για ομοιόμορφη κάλυψη του χλοοτάπητα

Οι εκτοξευτήρες διανέμουν το νερό σε μία επιφάνεια διαβροχής που αποτελεί ολόκληρο κύκλο ή τμήμα κύκλου. Κατά μήκος όμως της ακτίνας του κύκλου αυτού, το νερό δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Όσο πιο κοντά στον εκτοξευτήρα βρίσκεται ένα σημείο, τόσο περισσότερο νερό δέχεται στη μονάδα του χρόνου. Έχει παρατηρηθεί ότι για να δέχονται όλα τα σημεία περίπου την ίδια ποσότητα νερού θα πρέπει η διάταξη των εκτοξευτήρων να είναι τέτοια, ώστε κάθε σημείο του χλοοτάπητα να βρέχεται τουλάχιστον από δύο γειτονικούς εκτοξευτήρες. Για το λόγο αυτό έχουν υιοθετηθεί δύο τρόποι διάταξης των εκτοξευτήρων: η τετραγωνική και η τριγωνική. Στην τετραγωνική διάταξη οι εκτοξευτήρες τοποθετούνται σε σειρές ώστε να δημιουργούν τετράγωνα με πλευρά ίση με την ακτίνα διαβροχής. Στην τριγωνική διάταξη οι εκτοξευτήρες τοποθετούνται ώστε να δημιουργούν ισόπλευρα τρίγωνα. Σε αυτή την περίπτωση η απόσταση των εκτοξευτήρων είναι λίγο μεγαλύτερη από την ακτίνα διαβροχής τους.

Οι βασικές φροντίδες του χλοοτάπητα

Ποιότητα του νερού ποτίσματος του χλοοτάπητα

Το βασικότερο πρόβλημα σε ότι αφορά την ποιότητα του νερού στην άρδευση του χλοοτάπητα είναι η ύπαρξη αλάτων. Στις περιοχές που το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για το πότισμα έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα, πρέπει εξαρχής να επιλέγεται το κατάλληλο είδος γρασιδιού που αντέχει σε αυτές τις συνθήκες. Διαφορετικά ο χλοοτάπητας δεν θα εγκατασταθεί καλά γιατί δεν θα μπορέσει να αναπτύξει τις ρίζες του και το ριζικό του σύστημα θα μείνει επιφανειακό. Αλλά ακόμα κι αν εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας δε θα αναπτυχθεί σωστά, θα αλλοιωθεί η υφή του, θα αραιώσει το φύλλωμά του και δεν αποκλείεται να παρουσιάσει χλωρώσεις και μάρανση.

  • Η διατομή των σωληνώσεων εξαρτάται από το πόσο νερό χρειάζεται να μεταφέρουν στη μονάδα του χρόνου (παροχή). Για παράδειγμα αν ένας σωλήνας πρέπει να τροφοδοτήσει 4 εκτοξευτήρες με παροχή 1,5 l/min, η διατομή του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να μεταφέρει 4×1,5= 6 l/min ή 360 l/h. Συνήθως σε μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα χρησιμοποιούνται σωλήνες Φ20 και Φ16.
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτοξευτήρων είναι η γωνία εκτόξευσης, η ακτίνα διαβροχής, η επιφάνεια διαβροχής (κύκλος, ημικύκλιο, 1/4 του κύκλου κ.λπ.) η παροχή και η πίεση λειτουργίας. Αν δεν γίνει σωστή επιλογή σωληνώσεων και εκτοξευτήρων, το πιθανότερο είναι ότι η άρδευση θα είναι ελλιπής και ίσως να μη λειτουργήσει και καθόλου.
  • Η ομοιομορφία του ποτίσματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τον αέρα. Έτσι σε περιοχές που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι επιλέγονται εκτοξευτήρες με μικρή γωνία εκτόξευσης, ώστε το νερό να παρασύρεται δυσκολότερα από τον αέρα.
  • Καλύψτε τις υπόγειες σωληνώσεις με άμμο και όχι απευθείας με το χώμα του κήπου. Έτσι θα τις προστατέψετε από τυχών φθορές εξαιτίας της συμπίεσης ή της ύπαρξης αιχμηρών αντικειμένων όπως μικρές πέτρες ή χαλίκια.