Την ποικιλία με την ονομασία Πορφυρογέννητη τη βρήκαμε στα φυτώρια του κ. Σταμάτη Μερτύρη, ενός από τους πιο γνωστούς έλληνες φυτωριούχους ροδιάς. Την ποικιλία αυτή ο παραγωγός την προετοίμαζε για αρκετά χρόνια. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η πολύ πρώιμη παραγωγή της.

Τα ρόδια αρχίζουν να ωριμάζουν από τις 15 Αυγούστου και η συγκομιδή μπορεί να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Το ρόδι της είναι πολύκαρπο, με καλή συμπεριφορά στη συντήρηση, η οποία διαρκεί για πέντε μήνες.  Ο καρπός είναι γλυκός και εύγευστος με περιεκτικότητα χυμού 63%. Τα ρόδια έχουν έντονο πορφυρό χρώμα και είναι αρκετά μεγάλα αφού ζυγίζουν περίπου τα 300 gr.

Όπως γίνεται αντιληπτό, λόγω των καλών χαρακτηριστικών και της πρωιμότητάς της, άρα και της αυξημένης τιμής πώλησης,  υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον καλλιεργητών από πολλές περιοχές για την εγκατάστασή της. Ο ίδιος περιγράφει την ποικιλία Πορφυρογέννητη, ως ποικιλία του μέλλοντος.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ στο χωράφι και τον κήπο, τεύχος 4