Από το είδος Solanum tuberosum L. έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ποικιλίες οι οποίες κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονδύλων (χρώμα σάρκας, μέγεθος και σχήμα κονδύλων), την πρωιμότητα και την αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες. Κάποιες από τις  πιο γνωστές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην χώρα μας είναι οι: Spunta,  Kennebeck, Agria, Fabula, Carlita, Liseta, Vivaldi, Alaska κ.λπ.

Η πατάτα καλλιεργείται με επιτυχία σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Οι πιο “διάσημες” πατάτες στη χώρα μας είναι:

Κάτω Νευροκοπίου: είναι πιστοποιημένο προϊόν (ΠΟΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πατάτες αυτής της περιοχής θεωρείται ότι έχουν τα καλύτερα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, εξαιτίας του κλίματος της περιοχής αλλά και των εδαφών που είναι αμμοπηλώδη. Σε σχέση με τις πατάτες των άλλων περιοχών της χώρας, οι πατάτες του Κάτω Νευροκοπίου έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό υδατανθράκων και σακχάρων. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου είναι η Spunta και η Agria. Και οι δύο ποικιλίες έχουν μεγάλους κονδύλους, ελαφρά κίτρινη σάρκα και μεγάλη αντοχή στην ξηρασία.

Νάξου: έχει αντίστοιχες διακρίσεις και φημίζεται για την παραγωγή μοναδικού σε ποιότητα πατατόσπορου στην Ελλάδα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατάτας Νάξου είναι η πρωιμότητα, το μέτριο μέγεθος, η ομοιομορφία και το κανονικό σχήμα των κονδύλων. Η πρωιμότητα αλλά και τα γευστικά χαρακτηριστικά της πατάτας που παράγεται στη Νάξο, σχετίζονται με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού. Η χαμηλότερη θερμοκρασία, κατά το χειμώνα, είναι γύρω στους 4οC, γεγονός που συνεπάγεται την απουσία παγετών. Επιπλέον, οι βροχοπτώσεις που παρατηρούνται στο νησί από το Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για την καλλιέργεια. Τα εδάφη χαρακτηρίζονται χονδρόκοκκα και αμμοπηλώδη. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Νάξο είναι κυρίως οι Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi και Alaska.

Διαβάστε επίσης:

Γνωριμία με την καλλιέργεια της πατάτας

Μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού της πατάτας

Πότε φυτεύουμε πατάτα