Πολλά έχουν αλλάξει, προς το θετικό, στα 25 χρόνια που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) καταγράφει την πρόσβαση του πληθυσμού σε πόσιμο νερό και ύπαρξη εγκαταστάσεων που προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες υγιούς διαβίωσης (αποχετευτικό σύστημα κ.α.). Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του WSJ (http://graphics.wsj.com/world-water-and-sanitation/), στο 2015 το 91% του πληθυσμού της γης ζει σε περιοχές με δίκτυο παροχής πόσιμου νερού ή έχει πρόσβαση σε κάποια άλλη πηγή με επαρκή παροχή πόσιμου νερού όπως δημόσιες βρύσες, πηγάδια με γεωτρήσεις, προστατευόμενα φρέατα και πηγές ή συλλογή βρόχινου νερού. Το 1990, το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού με αυτές τις δυνατότητες δεν ξεπερνούσε το 76%.

Επιπλέον από την ίδια ανάλυση γίνεται εμφανές ότι το 2015, 1 στους 3 ανθρώπους ζει ακόμα σε περιοχές που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που να προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης (σύστημα αποχετευτικού δικτύου, χώροι υγιενής, σύστημα βόθρων). Στην ιστοσελίδα της WSJ (http://graphics.wsj.com/world-water-and-sanitation/) εμφανίζονται τα συγκριτικά στοιχεία για την κάθε χώρα ξεχωριστά.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών.
Αν και μεγάλες αλλαγές προς το θετικό έχουν γίνει από το 1990 έως το 2015, παρόλα αυτά εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των αστικών και μη αστικών/αγροτικών περιοχών, με τις τελευταίες να υστερούν σημαντικά σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη. Κυρίως στην Ασία και σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής παρουσιάζουνται τα χαμηλότερα ποσοστά των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στα δύο αυτά απαραίτητα αγαθά.

Για την Ελλάδα: Στο 2015 το 100% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό με το αντίστοιχο ποσοστό το 1990 να ήταν 98%. Όσον αφορά στην ύπαρξη εγκαταστάσεων υγιεινής διαβίωσης το ποσοστό είναι 99% με αντίστοιχο του 1990 στο 92%.

Πηγή: http://ecologypress.blogspot.gr
Unicef/WHO
WSJ (http://graphics.wsj.com/world-water-and-sanitation/)