Ως οικοσύστημα ορίζεται ένα λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει βιοτικούς (έμβυους οργανισμούς) και αβιοτικούς παράγοντες (κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες), και οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ