Μη παρασιτικές ασθένειες θεωρούνται εκείνες οι παθήσεις των φυτών που προκαλούνται από περίσσεια ή έλλειψη κάποιου ή κάποιων θρεπτικών στοιχείων ή ιχνοστοιχείων, από έλλειψη η περίσσεια νερού, από ακραίες θερμοκρασίες, από διαταραχή του pH, από άλλες συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως αέριοι ρύποι καθώς και από υπερβολικές δόσεις φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων. Τα συμπτώματα γενικά, των μη παρασιτικών ασθενειών μπορεί να συγχέονται σε ορισμένες περιπτώσεις με προσβολές μυκήτων, βακτηρίων και ιών. Όμως οι μη παρασιτικές ασθένειες δεν προκαλούνται από την προσβολή του φυτού από έναν άλλο οργανισμό, για το λόγο αυτό δεν είναι και μεταδοτικές.
Δύο πολύ συχνά συμπτώματα που εμφανίζονται τόσο σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, αλλά πολύ συχνά και σε οικιακούς λαχανόκηπους παρουσιάζονται στις φωτογραφίες.

Στην πρώτη φωτογραφία το σύμπτωμα είναι ένα χαρακτηριστικό σχίσιμο των καρπών τομάτας που εμφανίζεται λόγω της υπερβολικής δόσης αζώτου (N), σε συνδυασμό όμως με απότομες υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και ακανόνιστα ποτίσματα.

Στη δεύτερη φωτογραφία, το συγκεκριμένο σύμπτωμα ονομάζεται ξηρή ή μαύρη κορυφή και εμφανίζεται σε καρπούς τομάτας εξαιτίας της τροφοπενίας (έλλειψης) ασβεστίου (Ca).

Ξηρή κορυφή  &  Σχίσιμο καρπών τομάτας

Ξηρή ή Μαύρη Κορυφή: Χαρακτηριστική εμφάνιση καρπού τομάτας λόγω έλλειψης ασβεστίου.

 

Τροφοπενία ασβεστίου: Εκτός από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που προκαλούνται στους καρπούς της τομάτας, έλλειψη ασβεστίου προκαλεί κιτρίνισμα (λευκοκίτρινα φύλλα) των ανώτερων φύλλων και παραμόρφωση τωνακραίων τμημάτων τους προς τα κάτω. Εάν το φαινόμενο συνεχιστεί τότε τα φύλλα σχίζονται και πέφτουν.  Για τον περιορισμό των συμπτωμάτων απαιτείται προσθήκη ασβεστίου.

Ξηρή κορυφή  &  Σχίσιμο καρπών τομάτας

Σύμπτωμα λόγω περίσσειας λίπανσης αζώτου. Οι καρποί σχίζονται στην κορυφή τους με χαρακτηριστικό τρόπο και είναι μαλακοί.

 

Υπερβολική λίπανση Αζώτου: Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του φυτού είναι η  πολύ έντονη και ζωηρή βλάστηση, με χονδρούς βλαστούς και μεγάλα φύλλα, ενώ οι καρποί εκτός από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα μπορεί να είναι μικροί σε μέγεθος και αρκετά μαλακοί. Για να περιοριστεί το πρόβλημα της περίσσειας Αζώτου θα πρέπει να προσεχθεί πολύ η ποσότητα  καθώς και ο τύπος λιπάσματος, αλλά και η προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και η ρύθμιση σωστών ποτισμάτων (κατάλληλη ποσότητα νερού και χρονική σταθερότητα ανά πότισμα).

Κείμενα-Φωτογραφίες
Λαμπρόπουλος Πάνος
Γεωπόνος Γ.Π.Α. – M.Sc.