Στον κήπο μου έχω δημιουργήσει ένα μικρό λαχανόκηπο. Πέρυσι οι τομάτες, τα αγγουράκια και οι πιπεριές παρόλο που αναπτύχθηκαν πολύ δεν έδωσαν πολλούς καρπούς. Μήπως χρειάζονται κλάδεμα;

Συνήθως η μεγάλη βλαστική ανάπτυξη των φυτών σε βάρος της καρποφορίας οφείλεται σε υπερβολική αζωτούχο λίπανση.

Τα λαχανικά απαιτούν εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία και ο εμπλουτισμός του λαχανόκηπου με compost είναι σχεδόν απαραίτητος.

Οι τομάτες, τα αγγούρια και οι πιπεριές συνήθως δεν απαιτούν επιπλέον λίπανση.

Σε ότι αφορά το κλάδεμα: κάποια λαχανικά όπως οι τομάτες, μπορούν να κλαδευτούν ως εξής:

  • Απομακρύνονται κάποιοι βλαστοί που δεν έχουν άνθη ή καρπούς και οι λαίμαργοι βλαστοί με γρήγορη ανάπτυξη.
  • Στους λεπτούς βλαστούς αραιώνονται τα άνθη, ώστε το φυτό να μπορέσει να δέσει και να ωριμάσει όλους τους καρπούς.
  • Στο αγγούρι μπορεί να περιοριστεί ο κύριος βλαστός πάνω από το τέταρτο φύλλο, για να ενισχυθεί η ανάπτυξη νέων βλαστών.
  • Η πιπεριά δεν χρειάζεται κλάδεμα.