Σωστό κλάδεμα της πορτοκαλιάς, λεμονιάς, μανταρινιάς

Το κλάδεμα των εσπεριδοειδών (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, κίτρο, κουμ-κουάτ, νερατζιά) γίνεται κυρίως την άνοιξη, μετά το τέλος των παγετών, μέχρι και τον Ιούνιο. Γενικώς το κλάδεμά τους είναι ελαφρύ και περιορίζεται σε κόψιμο των λαίμαργων βλαστών, αφαίρεση βλαστών από το κέντρο των φυτών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός και φωτισμός καθώς και καθάρισμα των ξερών κλαδιών. Καλό είναι μετά το κλάδεμα των εσπεριδοειδών, να αλείφουμε τις τομές τους με ένα κατάλληλο χαλκούχο σκεύασμα.

κλάδεμα πορτοκαλιάς

Το κλάδεμα των εσπεριδοειδών μπορούμε να το διακρίνουμε σε τρία στάδια

 • Τα νεαρά δενδρύλλια κλαδεύονται κατά την μεταφύτευση τους, στον κορμό, στο επιθυμητό ύψος, πάνω από τον εμβολιασμό τουλάχιστον 50 cm, όπου θα διασταυρωθεί το δέντρο και θα αναπτύξει τους πλάγιους βλαστούς του .
 • Τα επόμενα χρόνια μέχρι το τέταρτο – πέμπτο που το δέντρο φτάνει σε συνθήκες καλών αποδόσεων, αρχίζει να γίνεται ελαφρύ κλάδεμα βλαστών κυρίως από το κέντρο του, καθώς και αφαίρεση όσων είναι ασθενικών διατηρώντας ανά 15cm τους πιο δυνατούς βλαστούς γύρω από το δέντρο . Αν χρειάζεται, μετά τον πέμπτο χρόνο να περιοριστεί το ύψος των κλαδιών, γίνεται κλάδεμα και στους πλάγιους βλαστούς. Αφαιρούνται επίσης ξερά και προσβεβλημένα κλαδιά.
 • Μετά από καταστροφή λόγω παγετού τα δέντρα ΔΕΝ κλαδεύονται αμέσως αλλά αργά το καλοκαίρι. Η τομή τους και το συνολικό κλάδεμα, εξαρτάται από το μέγεθος της καταστροφής. Αν η καταστροφή είναι μεγάλη, τότε κόβουμε τον κορμό 40 cm πάνω από το σημείο του εμβολιασμού, ώστε το δέντρο να αποκτήσει νέα και πυκνή βλάστηση. Αν η καταστροφή είναι περιορισμένη τότε αφαιρούμε τα ξερά κλαδιά, κόβοντας και ένα μέρος του χλωρού τμήματος (5 cm -10 cm).

Λεμονιά με καρπούς

Δεν κινδυνεύουν με τον ίδιο βαθμό στον παγετό, όλα τα εσπεριδοειδή. Διαβαθμίζεται ο κίνδυνος, αναλόγως του είδους και της ποικιλίας των δέντρων. Μια κατάταξη είναι αυτή που σας δίνουμε παρακάτω, αρχίζοντας από τα πιο ευαίσθητα στους 0ο C, από όπου αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα παγετού.

 • Κιτριά (αντοχή έως 0° C)
 • Λεμονιά (αντοχή έως 0° C)
 • Grape fruit και φράπα (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -20 C)
 • Μανταρινιά η Κοινή (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -20 C)
 • Πορτοκαλιά Κοινή (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -20 C)
 • Πορτοκαλιά Βαλέντσια (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -20 C)
 • Πορτοκαλιά NAVEL – NAVELINA – ΣΑΛΟΥΣΤΙΑΝΑ (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -20 C)
 • Πορτοκάλια NAVEL NEW HALL (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -6° C)
 • Μανταρινιά Κλημεντίνη (αντοχή ανεπτυγμένων δένδρων -7°C )
 • Μανταρινιά Σατσούμα (αντοχή έως -10°C )