κηποτέχνικα 2015

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ 2015 : Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ!
5-8 Φεβρουαρίου 2015 – MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η έκθεση ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ είναι η µεγάλη και αξιόπιστη έκθεση που συγκεντρώνει όλους τους αξιόλογους και δραστήριους επαγγελµατίες του κλάδου του πρασίνου. Μετά την µεγάλη επιτυχία και αποδοχή που γνώρισε η 1η διοργάνωση το 2007, η 2η το 2009 και η 3η το 2011, η ∆ιεθνής Έκθεση ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ έχει εδραιωθεί πλέον ως θεσµός για τον κλάδο. Μετά από καθολική απαίτηση του χώρου, η έκθεση αναβαθµίζεται και αποκτά καθαρά επαγγελµατικό χαρακτήρα. Η διοργάνωση του 2015, απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελµατίες του κλάδου µε τον διακριτό τίτλο ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ Professional 2015 και Μεγάλο Υποστηρικτή την Φυτοnet, το επίσηµο ∆ίκτυο Επαγγελµατιών Πρασίνου και Κέντρων Κήπου. Η ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ Professional 2015 έχει σκοπό να συσπειρώσει τους επαγγελµατίες του κλάδου προσφέροντας τους ένα σίγουρο και επικερδές περιβάλλον για προβολή και επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της 5-8 Φεβρουαρίουστον εκθεσιακό χώρο του MEC Παιανίας αποκλειστικά και µόνο για επαγγελµατίες, µε στόχο να ενδυναµώσει την επιχειρηµατικότητα και να φέρει σε επαφή εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει µια εξειδικευµένη και επαγγελµατική έκθεση κηποτεχνίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ∆ήµος Αθηναίωναναλαµβάνουν την ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ υπό την Αιγίδα τους, αδιάλειπτα, από την πρώτη κιόλας διοργάνωσή της. Η ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ φιλοξενεί παράλληλα σηµαντικές εκδηλώσεις µε καλεσµένους επιφανείς οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που
συγκεντρώνουν µεγάλο ενδιαφέρον.

Ηµερίδες ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ 2015:
Κυριακή 11:00 π.µ.
«Προβλήµατα στη ∆ιακίνηση των Φυτών από την Παραγωγή / Εισαγωγή έως την Τελική ∆ιάθεση – Προτάσεις και Λύσεις».
Σάββατο 12:30 µ.µ.
«Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία του Πρασίνου: Εδαφικά Υποστρώµατα – Έτοιµος Χλοοτάπητας – Φυτοπροστασία –
Εξοπλισµός».

Σηµαντικά στοιχεία :
• Ηµεροµηνίες: 5-8/02/2015 (πριν το άνοιγµα της σεζόν)
• Εκθεσιακό κέντρο :MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, έξοδος 17 Αττικής Οδού
• Πρόσβαση: Λεωφορεία κάθε 30 λεπτά από τον σταθµό του ΜΕΤΡΟ
«Παλλήνη» προς το εκθεσιακό
Ώρες λειτουργίας :
Πέµπτη 5/2 16:00-21:00
Παρασκευή 6/2 10:00-21:00
Σάββατο 7/2 10:00-21:00
Κυριακή 8/2 10:00-21:00

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα της ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ 2015 www.kipotechnika.gr, όπου και µπορείτε να δείτε τους εκθέτες που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο.
Για να δηλώσετε συµµετοχή ή για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία µπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 210 6851152και 6974 195348.

kipotechnika-2015