Η άρδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλα τα πυρηνόκαρπα τόσο για την ανάπτυξη του δένδρου όσο και για την σωστή αύξηση του καρπού και την διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών του επόμενου έτους. Εκτός από την αμυγδαλιά που αντέχει περισσότερο στην έλλειψη νερού, δεν νοείται καλλιέργεια πυρηνόκαρπων χωρίς να υπάρχει επαρκές αρδευτικό νερό.

Οι καρποί κατά το τελευταίο στάδιο της αύξησης τους, απαιτούν νερό, γιατί η αύξηση της σάρκας (δηλαδή του εδώδιμου τμήματος) συμβαίνει με διόγκωση των κυττάρων με πρόσληψη νερού. Μετά την συγκομιδή όμως οι αρδεύσεις συνεχίζουν να είναι απαραίτητες, διότι το δένδρο αρχίζει να διαφοροποιεί τους οφθαλμούς για την καρποφορία του επόμενου έτους. Σε περίπτωση έλλειψης νερού το δένδρο να διοχετεύσει τα αποθέματα του στην υπάρχουσα βλάστηση μόνο.

Καλό είναι να διατηρείται το έδαφος γύρω από τα δένδρα καθαρό ζιζανίων τα οποία ανταγωνίζονται για την εδαφική υγρασία. Η απομάκρυνση των ζιζανίων πρέπει να γίνεται προσεκτικά για να μην δημιουργούνται πληγές στον κορμό, από τις οποίες μπορούν να εισέλθουν διάφορα παθογόνα.

ΔΕΝ πρέπει όμως να υπάρχει υπερβολική άρδευση, σε σημείο που να λιμνάζει το νερό γύρω από τις ρίζες, γιατί προκαλείται ασφυξία στο ριζικό σύστημα και επίσης σε τέτοια περίπτωση μπορεί να εκδηλωθεί και τροφοπενία σιδήρου. Οι λιπάνσεις είναι επίσης σημαντικές για την σωστή ανάπτυξη των πυρηνόκαρπων.

Η ροδακινιά λόγω της υπερβολικής συχνά καρπόδεσης αλλά και η αμυγδαλιά εξαιτίας του μεγαλύτερου σπέρματος που αποτελεί και εδώδιμο τμήμα, απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου από τα υπόλοιπα. Συχνά στις αρχές της άνοιξης, εμφανίζεται έλλειψη σιδήρου που εκδηλώνεται με μεσονεύριες χλωρώσεις στα κορυφαία φύλλα. Η προσθήκη χειλικού σιδήρου μπορεί να αποκαταστήσει το πρόβλημα γρήγορα.

Τέλος μια ιδιαίτερη συχνή τροφοπενία στα πυρηνόκαρπα είναι αυτή του βορίου. Εκδηλώνεται σε όλα με μικροφυλλία, νεκρώσεις βλαστών και κλαδίσκων και κυρίως με παραμορφώσεις καρπών λόγω των νεκρωτικών κηλίδων που δημιουργούνται. Ενδείκνυται η έγκαιρη προσθήκη βόρακα στο έδαφος.

Γνωριμία με τα πυρηνόκαρπα
Πότε και πως φυτεύω τα πυρηνόκαρπα
Κλάδεμα στα πυρηνόκαρπα
Καλλιεργητικές φροντίδες στα πυρηνόκαρπα
Ασθένειες & εχθροί των πυρηνοκάρπων

Πηγή: Φυτά & Σπίτι