Ο Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σας προσκαλούν τη Μ.Δευτέρα 6 Απριλίου 2015, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ΓΠΑ (Ιερά Οδός 75), σε ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος “ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007-2013 (ΕΣΠΑ) (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΑΞΗ I:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 – 9.15: Έναρξη
9.15 – 9.30: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 1 «Ομικές τεχνολογίες στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του ηλιάνθου στη ξηρασία» – Καθ. Γ.Σκαράκης
9.30 – 9.45: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 2 «Αξιολόγηση μεθόδων
διπλασιασμού χρωμοσωμάτων απλοειδών φυτών καλαμποκιού (Zea mays L.)» – M.Sc. Η.Λιβάνιος, M.Sc. Θ.Μεταξάκης, Ο.Ρούσσου, Δρ. Π.Τερζόπουλος, Καθ. Π.Μπεμπέλη
9.45 – 10.00: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 5 «Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου προσδιορισμού της φυτρωτικότητας σπόρων διαφορετικής ευρωστίας σε πραγματικές συνθήκες αγρού» – Καθ. Α.Χα, Σ.Κωστούλα, Μ.Πανάγου, Δρ. Δ.Χάχαλης
10.00 – 10-15: Διάλλειμα
10.15 – 10.30: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 4 « Επιλογή γενετικού υλικού καλαμποκιού ανθεκτικού στους μυκοτοξικογόνους μύκητες Fusarium verticillioides και Fusarium proliferatum» – Επ.Καθ. Δ.Τσιτσιγιάννης, M.Sc. Μ.Ηλιάδη
10.30 – 10.45: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 5 «Έλεγχος και αναβάθμιση της ποιότητας του σπόρου μέσω των τεστ ευρωστίας και εξειδικευμένων μεταχειρίσεων» – Δρ. Δ.Χάχαλης, Καθ. Α.Χα, Π.Παπαστυλιανού, Χ.Βογιατζή, Σ.Κωστούλα, Β.Αθανασούλη, Ε.Τάνη, Μ.Μπουκουβάλα, Κ.Καραναστάσης, Θ.Μαργαριτοπούλου, Α.Ξανθοπούλου
10.45 – 11.00: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 3 «Αξιολόγηση ανθεκτικότητας υβριδίων αραβοσίτου & ηλίανθου στις ιμιδαζολινόνες και την οροβάγχη » – M.Sc. Μ.Μεζίλη, Ο.Ρούσσου, Δρ. Π.Τερζόπουλος, Καθ. Π.Μπεμπέλη
11.00 – 11.15: Παρουσίαση Ενότητας Εργασίας 6 «Επέκταση των λειτουργιών του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ με τη δημιουργία τμήματος ελέγχου της γενετικής καθαρότητας με τη χρήση της SSR μοριακής τεχνικής» – Δρ. Π.Τερζόπουλος
11.15-11.30: Κλείσιμο