Οι εταιρείες “ΛΑΒΑ ΑΕ“, “LANDCO ΕΠΕ” και “TopGreen Ecological Landscape Enginnering Co., LTD” καθώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Beijing Forestry University, σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στη διημερίδα του έργου , την Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη διημερίδα θα προβληθούν στο κοινό τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος της ΓΓΕΤ με τίτλο URBAN BIOROOF

“Ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία για την επιλογή και σύσταση υποστρωμάτων και φυτικών συνθέσεων για φυτοδώματα” (Cooperation for R&D on screening and formulation of substrates and plants for green roofs) όπου διερευνήθηκε η ικανότητα των φυτοδωμάτων να δρουν ως υπερυψωμένα αστικά βιοφίλτρα δεσμεύοντας ατμοσφαιρικούς ρύπους.

 Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για την εγγραφή σας στη διημερίδα παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο τηλ. 210.25.86.409 ή ηλεκτρονικά στο info@travel-identity.gr

Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014» και συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Διμερών, Πολυμερών και Περιφερειακών Ε&Τ Συνεργασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013