Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β. & Φ.Π.) και η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία (ΕΖΕ: www.eze.org.gr)  οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας» ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 09:30πμ την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος Οι εκδηλώσεις επικεντρώνονται στη βιοποικιλότητα, και στην αναγκαιότητα της διατήρησης Παρουσίαση δραστηριοτήτων του Ι.Γ.Β. & Φ.Π. και της ΕΖΕ γύρω από τη γεωργία και το περιβάλλον. χώρος Αγρόκτημα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και της αειφορικής διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων.