Στον οικιακό λαχανόκηπο η αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών των λαχανικών, δεν μπορεί να γίνει με χημικά μέσα, όπως γίνεται στις συμβατικές καλλιέργειες. Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί είναι μία ισορροπία ώστε να εξασφαλιστεί μία καλή αλλά και βιολογική παραγωγή. Έτσι πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες βασικές πρακτικές που να ενισχύουν τον βιολογικό τρόπο ανάπτυξης των λαχανικών.

  1. Τα λαχανικά πρέπει να ποτίζονται και να λιπαίνονται επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά. Τα υγιή φυτά είναι πιο ανθεκτικά στις διάφορες προσβολές.
  2. Τα σπορόφυτα που θα αγοραστούν από το φυτώριο πρέπει να είναι υγιή χωρίς φαγώματα και κιτρινισμένα φύλλα.
  3. Τα μέρη των φυτών, ή ακόμα και ολόκληρα φυτά, που έχουν προσβληθεί από έναν εχθρό ή ασθένεια, πρέπει να απομακρύνονται έγκαιρα και να καταστρέφονται μακριά από το λαχανόκηπο.
  4. Κατά το πότισμα δεν πρέπει να βρέχονται τα φύλλα και οι καρποί των λαχανικών. Όπου υπάρχει αυξημένη υγρασία, υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα να αναπτυχθούν ασθένειες.
  5. Τα εργαλεία του λαχανόκηπου και οι πάσσαλοι στήριξης των φυτών, πρέπει να καθαρίζονται με σχολαστικότητα, και αν υπάρχει προσβολή στο λαχανόκηπο να απολυμαίνονται (με αραιό διάλυμα χλωρίνης), πριν αποθηκευτούν.
  6. Κατά το κλάδεμα, το κορυφολόγημα και τις άλλες εργασίες στο λαχανόκηπο, χρειάζεται προσοχή ώστε να μην τραυματίζονται τα φυτά
  7. Χρειάζεται προσοχή ώστε το χώμα και το κομπόστ που θα χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια των λαχανικών να είναι καθαρό από εχθρούς και ασθένειες.
  8. Με καθημερινή παρατήρηση των λαχανικών, μπορούν να μαζευτούν με το χέρι κάποια από τα βλαβερά έντομα όπως οι αφίδες και ο δορυφόρος στην πατάτα.
  9. Αν χρειαστεί να καταπολεμηθεί κάποιος εχθρός ή ασθένεια, πρέπει να επιλεγεί ένα βιολογικό σκεύασμα.