Τα πυρηνόκαρπα, δηλαδή η ροδακινιά, η βερικοκιά, η κερασιά, η βυσσινιά, η αμυγδαλιά και η δαμασκηνιά, ανήκουν όπως και τα γιγαρτόκαρπα στην οικογένεια Rosaceae, αλλά στην υποοικογένεια Prunoideae. Κοινό χαρακτηριστικό των καρπών τους είναι ότι αποτελούνται από το εδώδιμο τμήμα, που είναι σαρκώδες και από έναν σκληρό πυρήνα που εσωτερικά φέρει ένα συνήθως σπέρμα.

Δεν είναι δένδρα που μπορεί να συναντήσει κανείς σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, διότι η καλλιέργεια τους έχει περιορισμούς εδαφικούς και κλιματικούς. Όπως και στα υπόλοιπα φυλλοβόλα δένδρα, τα δενδρύλλια των πυρηνοκάρπων που φυτεύουμε, αποτελούνται από το υποκείμενο και το εμβόλιο (ποικιλία). Υπάρχουν για καθένα από αυτά αρκετά υποκείμενα και ποικιλίες που χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το έδαφος και το μικροκλίμα της περιοχής, στην οποία θα φυτεύσουμε, τον επιθυμητό χρόνο ωρίμανσης αλλά και την ευαισθησία σε ορισμένες ασθένειες.

Ειδικότερα, στη ροδακινιά, χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα τα υβρίδια αμυγδαλιάς –ροδακινιάς, γνωστά ως GF, τα οποία είναι ανθεκτικά στα ασβεστούχα εδάφη και επιτρέπουν επίσης την επαναφύτευση μιας περιοχής με ροδάκινα χωρίς προβλήματα. Οι ποικιλίες των ροδάκινων διακρίνονται πρωτίστως σε επιτραπέζιες με χνούδι, σε νεκταρίνια και σε συμπύρηνα, που είναι κατάλληλα για κομπόστες. Επίσης διαχωρίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες, την πρωιμότητα της άνθισης και τον χρόνο ωρίμανσης (πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες). Ο τελευταίος διαχωρισμός ισχύει και για τα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα. Γνωστές ποικιλίες ροδακινιάς είναι οι Elberta, Cardinal, Springgold και Redhaven.

Η βερικοκιά με γνωστότερες ποικιλίες την πρώιμη Τυρίνθου, την Μπεμπέκου, τη Luizet και την Paviot, εμβολιάζεται συνήθως σε σπορόφυτα βερικοκιάς και λιγότερο σε ροδακινιά. Το ίδιο συμβαίνει και με την αμυγδαλιά, στην οποία χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα σπορόφυτα άγριας αμυγδαλιάς και λιγότερο ροδακινιάς. Οι ποικιλίες της αμυγδαλιάς, εκτός των άλλων, διακρίνονται και σε απαλοκέλυφες (Αφράτα Χίου, Ρέτσου) και σκληροκέλυφες (Truito, Ferragnes, Ferraduel) ανάλογα με την σκληρότητα του κελύφους.

Οι ποικιλίες της κερασιάς εμβολιάζονται είτε σε σπορόφυτα άγριας κερασιάς (Mazzard), είτε στο Prunus mahaleb, το οποίο αποτελεί και το βασικότερο υποκείμενο της βυσσινιάς. Ιδιαίτερα γνωστές ποικιλίες κερασιάς είναι οι πρωιμότατες Bigarreau Burlat και Van καθώς και τα Τραγανά Εδέσσης. Φυσικά γνωρίζουμε πλέον ότι όλες οι ποικιλίες ΔΕΝ μπορούν να εμβολιασθούν σε οποιοδήποτε υποκείμενο, άσχετα με τα καλά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει αυτό, διότι υπάρχει το φαινόμενο της αποκόλλησης του εμβολίου.

Γνωριμία με τα πυρηνόκαρπα
Πότε και πως φυτεύω τα πυρηνόκαρπα
Κλάδεμα στα πυρηνόκαρπα
Καλλιεργητικές φροντίδες στα πυρηνόκαρπα
Ασθένειες & εχθροί των πυρηνοκάρπων

Πηγή: Φυτά & Σπίτι